Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
IPCC hoputtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa - 9.5.2007
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) neljännen arviointiraportin viimeinenkin osaraportti on julkaistu. Paneeliin raporttiin kokoamat ilmastonmuutoksen hillintää koskevat faktat saivat...
Ilmastonmuutos lisää tulvia ja kuivia kausia Suomessa - 1.5.2007
Tulvat ja kuivat kaudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa.  Etelä-Suomessa lumipeite ja lumitulvat vähenevät. Kesän voimistuvat rankkasadetulvat uhkaavat  taajamia ja pienehköjä...
Saksa leikkaa päästöjä 40 prosentilla - 28.4.2007
Yksittäisten valtioiden kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi saivat tällä viikolla jatkoa, kun Saksan ympäristöministeri ilmoitti maansa päästövähennystavoitteista. Ministeri...
Norja aikoo maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maaksi - 23.4.2007
Norjan pääministeri Jens Stoltenberg kertoi puheessaan Työväen puolueen kokouksessa Norjan tavoittelevan hiilineutraaliuutta vuoteen 2050 mennessä. Pääministerin mukaan on selvää, että mitä aiemmin...
IPCC: Ilmastonmuutos ei kohtele ihmisiä tasapuolisesti - 14.4.2007
Ilmastonmuutoksen alueelliset vaikutukset ja niiden suuri vaihtelu tunnetaan nyt entistä paremmin. Yhtä paljon kuin vaikutukset, vaihtelevat alueelliset mahdollisuudet sopeutua niihin. Ilmastonmuutos...
Kymmenes maailman ihmisistä elää riskialttiilla rannikkoalueella - 5.4.2007
Matalat asutut rannikkoalueet kattavat noin 2 prosenttia maa-alasta, mutta niillä elää peräti kymmenes kaikista maan asukkaista. Samaiset alueet ovat myös erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen...
VTT: Turvetuotantoaloja kannatta hyödyntää bioenergian tuotantoon - 2.4.2007
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on julkaissut uuden turvemaan ilmastovaikutuksia käsittelevän tutkimuksen. Aiempia tutkimuksia täydentäen huomiota on kiinnitetty turvemaan käytön...
Suomi kokeili lentomatkojen neutralointia EU-puheenjohtajakaudella - 1.4.2007
'Think thankien' agendoille ja muutamien lehtien palstoille on noussut ajatus henkilökohtaisesta päästökauppajärjestelmästä keinona motivoida ihmisiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Jos nämä...
Voiko päästöjen kompensoinnilla pelastaa ilmaston? - 1.4.2007
Kuluttajille on tarjolla monia mahdollisuuksia hyvittää ilmastolle aiheuttamiaan haittoja. Päästöjen hyvittäminen tai päästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että aiheutettujen päästöjen vastineeksi...
Ilmastonmuutoksesta tiedottaminen on tavoittanut suomalaiset - 21.3.2007
Harvempi suomalainen pystyy enää sivuttamaan ilmastonmuutosta arkisessa elämässään. Taloustutkimus oy:n tutkimuksessa 86% vastanneista oli kiinnittänyt huomiota ilmastonmuutosta käsittelevään...
Iso-Britannia asettuu etujoukkoihin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan - 17.3.2007
Teollista vallankumousta aikoinaan johtanut Iso-Britannia mielii nyt myös vähähiilisen talouden vallankumouksen kärkeen. Iso-Britannian hallitus julkaisi 13.3.2007 esityksen laista, joka sitoisi sitä...
Lontoo aikoo leikata hiilidioksidipäästöjään rajusti - 5.3.2007
Lontoon kaupunki aikoo näyttää maailman kaupungeille mallia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaupungin pormestari on julkaissut tavoitteellisen toimintasuunnitelman, jonka avulla Lontoon...
Ilmastomarttojen opetuksia ilmastotiedotukselle - 1.3.2007
Kuinka ihmisten käytäntöjen muuttumista voitaisiin nopeuttaa, jotta ilmastomuutosta pystyttäisiin hillitsemään ajoissa? Taloudellisten ja hallinnollisten keinojen käyttämisen lisäksi tarvitaan...
Sitran toimintaohjelma tekee ympäristöstä liiketoimintaa - 28.2.2007
Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) julkisti helmikuun 13. toimintaohjelman suomalaisen ympäristöliiketoiminnan nostamiseksi maailman huipulle. Kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä puhtaasta...
Suomi ei houkuttele uusiutuvien energioiden investointeja - 24.2.2007
Kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio Ernst & Young:in mukaan Suomi ei houkuttele uusiutuvan energian investointeihin. Ernst & Young:in uusiutuvien energioiden ryhmä pisteyttää 20 maata...
Ilmastonmuutoksen tieteellinen pohja on yhä vankempi - 7.2.2007
Tiedeyhteisön ymmärrys ja tiedot ilmastonmuutoksesta ovat selvästi vahvistuneet viimeisten kuuden vuoden aikana. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusin tiederaportti sitten vuoden 2001...
Vasemmistoliiton tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 1.2.2007
Vasemmistoliiton mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää maailmanlaajuista säätelyä ja sopimista. Jokaisen on myös yksilönä tehtävä luonnon ja ympäristön kannalta oikeita valintoja. Suomen on...
Suomi tarvitsee vihreää energiaa - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on noussut koko ihmiskunnan yhteiseksi haasteeksi. Keskustan mielestä ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen on tulevan vaalikauden tärkein ympäristöpoliittinen tavoite...
Rkp tukee EU:n asettamia päästörajoituksia - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on vakavasti otettava ympäristöongelma, jota on hillittävä vähentämällä energiantuotannosta, teollisuudesta, liikenteestä ja muusta ihmisen toiminnasta johtuvia hiilidioksidi- ja muita...
Vihreän liiton tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka koko ihmiskunnalle, eikä sen torjumista voida viivyttää enää hetkeäkään. Ilmastopolitiikan lähtökohdaksi on otettava lämpenemisen pysäyttäminen +2 asteeseen....
Vastuuta ilmastosta ei voi ulkoistaa - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä maailmanlaajuisia uhkia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Sillä on välittömät ja välilliset vaikutuksensa luonnonympäristön lisäksi talouspolitiikkaan,...
Tutkijat kyseenalaistavat metsäistutusten käytön ilmastonmuutoksen torjunnassa - 23.1.2007
Ranskalaisen Université Montpellier II:n ja Yhdysvaltalaisten Carnegie Institutionin ja Lawrence Livermore National Laboratoryn tutkijaryhmä julkaisi joulukuussa 2005 tuloksiaan metsittämisen...
Euroopan komissio julkisti seuraavan vuosikymmenen energiavisionsa - 15.1.2007
"Eurooppa voi johtaa maailmaa uuteen teolliseen vallankumoukseen", julisti energiapolitiikasta vastaava komissaari Andris Piebalgs keskiviikkona 10.1. Euroopan komissio julkaisi Brysselisssä10.1...
Ilmatieteen laitos: Ilmastonmuutos näkyi joulukuun lämpötiloissa - 7.1.2007
Lämpömittarit ympäri Suomea näyttivät ennätyskorkeita lukemia joulukuussa 2006. Ilmatieteen laitoksen Salossa mittama 10,8 astetta on joulukuun päiväkohtainen uusi ennätys. Keskilämpötilat olivat 6-8...
Pääkaupunkiseutu tavoittelee päästöjen vähentämistä kolmanneksella - 5.1.2007
Merkittäviin päästövähennyksiin tähtäävä pääkaupunkiseudun ilmastostrategian luonnos on valmistunut . Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) laatimassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja...

Sivut