Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Valtiot, osavaltiot ja provinssit luovat pohjaa yhteisille hiilimarkkinoille - 23.11.2007
Maailmalla toimiville ja suunnitteilla oleville alueellisille hiilimarkkinoille perustettiin lokakuun lopussa yhteinen foorumi. International Carbon Action Partnership (ICAP) yhteistyöelimen avulla...
Suomen energiantuotannon ilmastopäästöjä mahdollista vähentää puoleen - 10.11.2007
Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää puoleen vuoteen 2020 mennessä uuden Maakaasuyhdistyksen teetättämän selvityksen mukaan. Konsultointiyritys Pöyryn tekemessä...
Työn tulevaisuus on vihreä - 1.11.2007
Työn tulevaisuudesta on tehty erilaisia skenaarioita kymmenittäin pelkästään 2000-luvun aikana. Useimmat näistä raporteista on tehty yksinomaan talouden, globalisaation ja teknologian kehityksen...
Ahvenanmaa näyttää suuntaa tuulivoiman tuotannossa - 30.10.2007
Tuulivoiman tuotanto kasvaa Ahvenanmaalla kohisten, muun Suomen vielä raapiessa päätään. Ahvenanmaalainen yhtiö Leovind Ab rakentaa saaristoon Maarianhaminan eteläpuolelle kuusi uutta tuulivoimalaa....
Globaalit hiilidioksidipäästöt kiihtyvässä kasvussa - 26.10.2007
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on vuosituhannen alusta alkaen kasvanut odotettua nopeammin. Taustalla on paitsi voimakas globaali talouskasvu, myös hiilinielujen heikentyminen ja taloudellisen...
Tuulivoimakapasiteetti lisääntyy muualla EU:ssa vauhdilla - 23.10.2007
Kansainvälinen energiajärjestö IEAn vuodelta 2006 julkaiseman tuulivoimatilastoraportin mukaan tuulivoiman käyttö on nopeassa kasvussa. Vuonna 2006 maailman tuulivoimakapasiteetti kasvoi 26...
Tutkimus kehoittaa rajoittamaan lihansyöntiä ilmaston hyväksi - 1.10.2007
Maatalous tuottaa 22 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Karjatalouden osuus maatalouden päästöistä on 80 prosenttia. Näin kertoo brittiläisessä arvostetussa lääketieteen alan...
Vain yksi maapallo - 1.10.2007
Ilmastomuutos on osoittautumassa oman sukupolvemme ehkä suurimmaksi haasteeksi, jonka seuraukset ulottuvat läpi koko yhteiskunnan ja pitkälle tulevaisuuteen. Huoli muutoksen vaikutuksista ympäristöön...
Maailman johtajat vauhdittivat ilmastoneuvotteluita - 25.9.2007
Ennätysmäärä valtionpäämiehiä kokoontui New Yorkiin käsittelemään toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin koolle kutsumaan korkean tason ilmastokonferenssiin osallistui...
Ilmastoneuvottelut etenivät Wienissä - 22.9.2007
Illat venyivät pitkiksi, kun sadat valtioiden, organisaatioiden ja järjestöjen edustajat keskustelivat YK:n ilmastoneuvotteluissa Wienissä elokuun lopulla. Suurimalla mielenkiinnolla seurattiin...
Ilmastonmuutos on yksi maailman pahimmista turvallisuusuhkista - 17.9.2007
Islamistiset ääriliikkeet, ilmastonmuutos ja ydinaseiden lisääntyminen ovat maailman suurimmat turvallisuusuhat tulevina vuosina, Lontoossa toimiva tutkimuslaitos International Institute for...
Tuulivoima on Suomen tulevaisuuden energiaratkaisun tärkein osa - 1.9.2007
Otsikon väite on rohkea ja provosoiva. Tässä kirjoituksessa pyrin perustelemaan väitteen kommentoimalla myyttejä joita tuulivoimasta on levitetty. Väitteen pääperusteena on toisaalta tuulivoiman...
Helleaallot yleistyneet Euroopassa - 28.8.2007
Moni eurooppalainen on jo havainnut sen, mikä tuoreessa tutkimuksessa saatiin todennettua myös tieteellisesti; Länsi-Euroopan kesien helleaallot ovat yleistyneet ja lämpötilan vaihtelut lisääntyneet...
Syöttötariffit vähentävät Saksan päästöjä - 26.8.2007
Saksan uusiutuvan energian edistämispolitiikka on osoittautunut menestyksekkääksi. Uusiutuvan energian tuoannon tukeminen syöttötariffein on sekä vähentänyt päästöjä, että ollut taloudellisesti...
Päästöjen rajoittamisen alhainen hinta yllätti - 17.8.2007
Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama raportti kertoo ilmastonmuutoksen hillinnän maksavan Pohjoismaissa oletettua vähemmän. Päästöjen leikkaaminen lähes 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä...
Investoinnit uusiutuvaan energiaan voimakkaassa kasvussa - 7.8.2007
Uusiutuvien energioiden markkinoille virtasi rahaa viime vuonna ennätysmäärä. YK:n ympäristöohjelman UNEP:in tuoreesta raportista käy ilmi, että investointeja uusiutuvaan energiaan tehtiin vuonna...
Kohti Balia, kohti Kioton jälkeistä sopimusta? - 1.8.2007
Toiveiden vuoden 2012 jälkeisestä ilmastosopimuksesta on tulkittu jälleen hiukan lisääntyneen. Keskeisten teollisuusmaiden G8-ryhmä sai kesäkuussa pidetyssä huippukokouksessaan myös Yhdysvallat...
Miksi uusiutuvalla energialla ei ole kotimarkkinoita? - 1.7.2007
Ilmastopolitiikasta puhuttaessa on vaikea ohittaa energian tuotantoa eli energiateollisuutta. Tämä eritoten nykyiselle elämäntyylillemme yksi tärkeimmistä – ellei peräti tärkein – teollisuuden muoto...
Palautekytkentäilmiö käynnistynyt odotettua aiemmin - 25.6.2007
Eteläisen Jäämeren hiilinielu on heikentynyt Science-lehdessä huhtikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan. Meren on arvioitu sitovan itseensä noin 15% ilmakehään vapautuvasta hiilidioksidista. Vaikka...
Kiinan ilmasto-ohjelma tähtää päästöjen vähentämiseen - 25.6.2007
Kiina on julkaissut oman ilmasto-ohjelman, jonka avulla se pyrkii rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjään. Kioton sopimuksessa mukana olevalla Kiinalla ei kehitysmaana ole sitovia tavoitteita...
Yritysjohtajat vaativat jatkoa ilmastosopimukselle - 13.6.2007
Joukko suuryritysten johtajia toivovat poliitikoilta markkinoiden integroimista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kansainvälisiä päästöjä rajoittavia sopimuksia myös tulevaisuudessa. Niin sanotun 3C-...
Suomelle asetettiin tulevien vuosien päästökiintiö - 11.6.2007
Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen päästökiintiön vuosille 2008-2012. Suomen komissiolle ehdottama päästöoikeuksien jakosuunnitelma ei kuitenkaan mennyt sellaisenaan läpi. Komissio vaatii...
Päästöjen kompensoinnin takana on muutos arvoissa - 1.6.2007
Vapaaehtoisia toimia hiilidioksidipäästöjen neutralisoimiseksi on kritisoitu lähinnä seuraavilla perusteilla: i) kansainväliset offset-projektit ovat usein tehottomia. Rahat päätyvät hallintoon ja...
Kuivatut turvemaat merkittäviä päästölähteitä - 24.5.2007
Maailman kuivatut turvemaat tuottavat valtavat määrät kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei ole kansainvälisissä toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi huomioitu. Suurin osa päästöistä on lähtöisin...
Ilmastoystävällisellä ruoalla pian oma merkki - 20.5.2007
Ruotsissa valmistellaan ensimmäistä elintarvikkeen ilmastoystävillisyydestä kertovaa tuotemerkkiä. Idean takana on ruotsalainen KRAV-järjestö, jonka kehittämä ja valvoma elintarvikkeiden KRAV-merkki...

Sivut