Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Iso-Britannian vähentämiä päästöjä siirtyy muihin maihin - 16.9.2008
Samaan aikaan kun Iso-Britannian virallisesti raportoidut hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 5 % sitten vuoden 1992, näyttävät maan kokonaiskulutuksesta aiheutuvat päästöt kuitenkin lisääntyneen 18...
YK:n raportti kertoo ilmastonmuutoksesta nuorten silmin - 3.9.2008
YK:n kehitysohjelman uusi nuorten raportti muistuttaa, ettei ilmastonmuutos tai sen torjunminen ole vain aikuisten juttu. Two Degrees of Separation Between Hope and Despair -raportin kirjoittaneet...
Tarina Euroopan vihreimmästä kaupungista - Växjöstä - 1.9.2008
Växjössä vallitsee ympäristökysymyksissä poliittinen yksimielisyys ja 90-luvulta alkanut voimakas poliittinen kiinnostus on asettanut ympäristökysymykset päätöksenteon keskiöön. Växjö on saanut...
IPCC: Ilmastonmuutos pahentaa veden saatavuuden ongelmia - 24.8.2008
Ilmastonmuutos tulee lisäämään makean veden saatavuuteen liittyviä ongelmia Hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n tuoreimman erikoisraportin mukaan. Vaikka muutokset esimerkiksi sateisuudessa,...
Pohjois-Amerikan länsi-rannikko valmiina päästökauppaan - 22.8.2008
Seitsemän Yhdysvaltain osavaltiota ja neljä Kanadan provinssia valmistautuvat yhteisen päästökaupan aloittamiseen vuonna 2012. Western Climate Initiative (WCI)-aloitteeseen kuuluvat alueet...
Euroopan metsät puskuroivat ilmastonmuutosta - 10.8.2008
Euroopan metsät ovat toimineet kasvavana hiilinieluna viime vuosisadan loppupuoliskon ajan. Kuudentoista tutkitun Euroopan valtion alueen metsien hiilivarasto kasvoi vuosina 1950-2000, vaikka niiden...
Kohti hiilineutraalia kuntaa - 1.8.2008
Jotakin konkreettista pitäisi alkaa tapahtua, jotta Suomi onnistuu täyttämään EU:n sopimat nykyiset ja mahdollisesti lähivuosina tiukentuvat kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet. Asenteet alkavat...
Yhdysvaltalainen ilmastotutkija vaati lobbareita tilille - 22.7.2008
Yhdysvaltalainen tunnettu ilmastotutkija James Hansen syyttää vaikutusvaltaisia ja rahakkaita yrityksiä USA:n tahmeasta ilmastopolitiikasta. Hansenin mukaan erityisesti fossiilisen energiantuotannon...
Ilmastoepäoikeudenmukaisuus kolkuttaa kristityn omaatuntoa - 1.7.2008
Ilmastonmuutos on paitsi ympäristöongelma, myös vakava ihmisoikeuskysymys. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat rajuimpia siellä, missä ihmisten toimeentulo on ennestäänkin haavoittuvinta. Miljoonat...
IEA: Päästöjen puolittaminen kustantaa prosentin maailman BKT:sta - 30.6.2008
International Energy Agency - energiajärjestön uusin julkaisu selvittää miten energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt voidaan puolittaa ja mihin hintaan. Energiajärjestön mukaan 1,1...
Meret lämpenevät odotettua nopeammin - 25.6.2008
Uusimman tutkimuksen mukaan maailman meret ovat lämmeneet peräti tuplasti nopeammin kuin tähän asti on oletettu. Meriveden lämmetessä tapahtuu lämpölaajenimista, mikä tarkoittaa veden tilavuuden...
Amerikkalaiset tiedemiehet ja ekonomistit vaativat päästövähennyksiä - 9.6.2008
Yhdysvaltalaiset tiedemiehet ja ekonomistit vaativat senaatilta reippaita päästövähennyksiä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Yli 1700 maan johtavaa tiedemistä ja ekonomistia on allekirjoittanut...
UNICEF: Maailman köyhät lapset ilmastonmuutoksen uhreja - 30.5.2008
Ilmastonmuutoksen uhrit näyttävät pääsääntöisesti olevan siihen kaikkein vähiten osallisia. Ilmastonmuutoksen seurauksien tuntuminen vakavimmin köyhissä maissa on jo ymmärretty kansainvälisissä...
Kasvihuonekaasujen pitoisuudet jälleen huippulukemissa - 28.5.2008
Merkittävimpien kasvihuonekaasujen, hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ilmakehässä ovat yltäneet jälleen huippulukemiin. Hiilidioksidinpitousuus nousi vuoden aikana 2.4 ppm (parts per million),...
Viisi kuntaa lähtee vähentämään päästöjä yritysjohtajien tuella - 8.5.2008
Viidessä kunnassa Suomessa on aloitettu kunnan ilmastopäästöihin pureutuva hanke. Kuntien, yritysjohtajien ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä käynnistetyssä hankkeessa seurataan tarkasti kunnan...
Ilmastonmuutos ja ruokavalinnat - 1.5.2008
Kasvihuonekaasujen aiheutuminen kytketään usein tuotantoon, ja useimmiten teolliseen tuotantoon. Viime kädessä lähes kaikki tuotanto riippuu kuitenkin kulutuksesta. Ruokailu on asumisen ja...
Komissio toteaa ilmastonmuutoksen uhkaavan kansainvälistä turvallisuutta - 28.4.2008
Viljelykelvottomiksi kuivuvat maa-alueet, pula juomavedestä, pienenevät sadot ja kasvava ympäristöpakolaisten määrä ovat tuoneet ilmastonmuutoksen myös keskusteluihin kansainvälisestä...
Kunnat ovat Ruotsissa valtiotakin aktiivisempia ilmastonmuutoksen torjunnassa - 20.4.2008
Monet kunnat Ruotsissa ovat ottaneet valtiotakin aktiivisemman roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ruotsalaisen Naturskyddsföreningen-järjestön kyselyn mukaan kunnat tavoittelevat keskimäärin 30...
Jo neljä valtiota on sitoutunut ilmastopäästöjensä nollaamiseen - 9.4.2008
Hiilineutraali tulevaisuus ei ole enää vain villi tulevaisuuden visio vaan yhä useammin tämän päivän reaalipoliittinen tavoite. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kokouksessa maaliskuussa avattiin uusi...
Ilmastopolitiikka ja Yhdysvaltain presidentivaalit - 1.4.2008
Yhdysvaltoja kahdeksan viime vuotta johtanut presidentti Bushin hallinto ei ole osoittanut juurikaan kiinnostusta kansainvälistä tai kotimaista ilmastopolitiikkaa kohtaan. Kansainvälinen yhteisö...
Tuulivoima on Euroopan voimakkaimmin kasvava energiantuotantomuoto - 19.3.2008
Tuulivoimakapasiteetti jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2007. European Wind Energy Association, EWEA:n mukaan uusia tuulivoimaloita rakennettiin Euroopassa viime vuonna enemmän kuin mitään muita...
Ruotsi lähtee tavoittelemaan päästöjen nollaamista - 10.3.2008
Parlamentaarinen ilmastokomitea Ruotsissa esittää, että maan tulisi tavoitella kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 75-90 prosentilla vuosisadan puoliväliin mennessä. Tavoite johtaisi edelleen lähes...
Liikenteen polttoaineen kulutuksen kasvu täytyy taittaa - 1.3.2008
On hyvin todennäköistä, että öljyn tuotanto ei pysty seuraamaan kulutusta seuraavien 10-15 vuoden aikana. Fossiilista öljyä korvaaville polttoaineille syntyy erittäin voimakas kysyntä....
Liikenteen polttoaineeksi tarvitaan monipuolisia ratkaisuja - 1.3.2008
Meillä kaikilla – niin yksittäisillä kansalaisilla, yrityksillä kuin valtioillakin – on käsissämme valtava energiahaaste. Energian tarve kasvaa arviolta 50 % seuraavien 25 vuoden kuluessa. Samaan...
Ilmastonmuutos supistaa Euroopan lintulajistoa - 25.2.2008
Voimakas ilmastonmuutos tulee supistamaan Euroopan pesimälinnuston levinneisyysalueita jopa viidenneksen. Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen kolmella asteella siirtää lintujen nykyisiä...

Sivut