Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Myös Etelänapamantereella lämpenee - 28.2.2009
Nature-lehdessä tammikuun alussa julkaistussa artikkelissa Antarktiksen sisäosien todetaan lämmenneen viimeisen 50 vuoden aikana 0,1 C vuosikymmenessä ja koko mantereen 0,12 C vuosikymmenessä....
Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa Saksassa yli tavoitteiden - 23.2.2009
Saksan uusiutuvan energian alojen kattojärjestön, Bundesverband Erneuerbare Energien, tulevaisuuden skenaarion mukaan tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle saavutetaan helposti. BEE:n...
Hyönteisten massatuhojen epäillään liittyvän ilmastonmuutokseen - 7.2.2009
Valtavat hyönteisten aiheuttamat tuhot metsille ja viljelyskasveille niin Pohjois-Amerikassa kuin Länsi-Afrikassa ovat järkyttäneet ihmisiä. Tutkijat ja asiantuntijat ovat hämmentyneitä tuhojen...
Tavoitteeksi lämpenemisen rajoittaminen alle asteeseen - 5.2.2009
YK:n ilmastosopimuksessa valtiot sitoutuivat vastustamaan vaarallisen häiriöiden aiheuttamista ilmastojärjestelmässä. Vaarallisen lämpenemisen rajaksi on monissa päästövähennyssuunnitelmissa...
Voidaanko ilmaston lämpeneminen pysäyttää hiilidioksidipäästöjä leikkaamatta? - 1.2.2009
Ihmistoiminnan synnyttämät hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat kuluvan vuosikymmenen  aikana kasvaneet nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kun poliittiset toimet päästöjen  rajoittamiseksi ovat...
Hiilidioksidin imeytyminen meriin heikentynyt - 28.1.2009
Tutkijat arvelevat merien lämpenemisen heikentäneen hiilidioksidin imeytymistä meriveteen Japanin merellä. Geophysical Research Letters - lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että vuosina...
Fossiilisia polttoaineita tuetaan Suomessa verovaroin - 1.1.2009
Liikenne on ainut sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet EU15:ssä 1970-luvun lopulta alkaen, joten liikenne on tärkein ilmastopoliittisia toimenpiteitä kaipaava sektori. Liikenteen...
Finanssialan toimijat edistämään vähähiilistä taloutta - 29.12.2008
Ilmastonmuutosta torjutaan nyt myös finanssialalla. Pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja muut sektorin toimijat saivat joulukuun alussa ensimmäisen alakohtaisen ohjeiston vähähiilisemmälle...
Kahden asteen tavoite ei riitä vaarallisen ilmastonmuutoksen estämiseksi - 23.12.2008
Uusi julkaisu Tällberg Foundation:in johtohahmoilta ravistelee nykyisen ilmastopolitiikan peruspilareita. "Provokaatioksi" nimeämässään kirjoituksessa Bo Ekman, Johan Rockström ja Anders Wijkman...
Onko lasi puoliksi tyhjä vai täynnä? - 13.12.2008
Ilmastoneuvotteluiden historia on sarja epäonnistumisia. Jo 20 vuotta sitten tutkijat esittivät maailman päästöjen leikkaamista viidenneksellä. Silti päästöt ovat kasvaneet rajusti. Kioton pöytäkirja...
Voivatko kehitysmaat rajoittaa päästöjä? - 11.12.2008
Ilmastoneuvotteluiden suurin kiista on ollut se, tulisiko kehitysmaidenkin rajoittaa päästöjään. Kehitysmaat ovat painottaneet, että niiden vastuu tähänastisesta lämpenemisestä on vähäinen ja...
EU yltämässä Kioto-tavoitteeseen - 9.12.2008
European Environment Agency:n (EEA ) mukaan EU-maat näyttävät selviytyvän Kioton pöytäkirjan päästövähennystavoitteesta, ehkä jopa sen alittaen. Viidentoista “vanhan” EU-maan yhteinen tavoite vuoteen...
Sopeutumiskeskustelussa pitäisi päästä suunnittelusta toteuttamiseen - 9.12.2008
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on erityisesti kehitysmaille tärkeä aihe, sillä vaikutuksista kärsitään jo nyt monissa maissa. Poznanin ilmastokokouksessa sopeutumiseen liittyvistä...
Kehitysmaablokki G77:n haasteet kasvavat - 8.12.2008
Jos EU:n sisäinen koordinaatio on tunnetusti joskus riitaisaa, niin minkälaista mahtaa olla yli 100 kehitysmaan yhteisien linjauksien muodostaminen? Vielä turvallisilla 70 ja 80 –luvuilla,...
Yhteinen visio hakusessa - 5.12.2008
Poznanin ilmastokokous on käynnistynyt tökkien. Keskustelua on käyty työpajojen muodossa muun muassa yhteisestä visiosta (shared vision) ja teollisuusmaiden päästövähennyksistä. Teollisuusmaat, EU...
YK:n ilmastokokous Puolan Poznanissa alkoi – nyt on päästävä eteenpäin - 1.12.2008
Poznanin ilmastonmuutoskonferenssi alkoi Puolassa 1.12 ja päättyy korkean tason ministerikokoukseen 11-12.12.2008. Ohjelmassa on neljästoista YK:n ilmastosopimuksen ratifioineiden maiden välinen...
Tuulivoimalla mahdollista tuottaa 30 % sähköstä - 28.11.2008
Tuulivoimalla voitaisiin kattaa reilu 12 % maailman sähköntuotannosta vuonna 2020 ja jopa kolmasosa vuonna 2050, jos uusiutuvaan energiaan panostaminen todella otettaisiin energiapolitiikan...
IEA: Öljyn käyttö käy maailmalle yhä kalliimmaksi - 24.11.2008
Nykyinen maailman energiantuotanto on kestämättömällä pohjalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta toteaa International Energy Agency, IEA. Olemme matkalla kohti 6 asteen...
Jääkö monimuotoisuus ilmastonmuutoksen torjunnan jalkoihin? - 1.11.2008
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat keskeisimmät keinomme välttää ilmastonmuutoksen haitalliset seuraukset. Torjunnalla tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä esim....
Oikeus hyväksyi hiilivoimalan pysäyttämisen ilmastotuhojen välttämiseksi - 20.10.2008
Iso-Britannian lainsäädännön mukaan on omaisuuden vahingoittaminen sallittua jos se on välttämätöntä vielä suuremman omaisuuden tuhoutumisen estämiseksi. Oven voi siis rikkoa talon sisällä riehuvan...
Eurooppalaisten mielestä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä tarpeeksi - 15.10.2008
EU:n kansalaisista suurin osa on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjumistoimet tähän asti ovat riittämättömiä. Uusimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 76 % kansalaisista on sitä mieltä, ettei...
Kuopion kaupungin ilmastotyö strategiasta konkretiaan - 1.10.2008
Kuopiossa kasvihuonekaasupäästöjen paikallinen rajoittamistarve kirjattiin kunnan ympäristöohjelmaan jo 1990-luvun puolivälissä ja Kuopion ensimmäinen energia- ja kasvihuonekaasupäästötase laskettiin...
Ekotukitoiminnalla työpaikan ekoarkeen - 1.10.2008
Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin toimintamalli, jossa työyksiköihin nimetyt ekotukihenkilöt toimivat ympäristötyön edistäjinä. Ekotukihenkilöverkoston luominen aloitettiin vuonna 2006....
Vanhat metsät sittenkin hiilinieluja - 30.9.2008
Tuoreen tutkimuksen mukaan luonnontilaiset aarniometsät ovat arvokkaita hiilinieluja. Tähän asti niitä on pidetty hiilineutraaleina eli on arveltu niihin sitoutuvan yhtä paljon hiiltä kuin niistä...
Brittiläinen Kolumbia asettanut hiiliveron - 23.9.2008
Kanadan provinssi Brittiläinen Kolumbia on Pohjois-Amerikan pioneerina asettanut kattavan hiiliveron fossiilisille polttoaineille. Käytännössä kaikkia fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä,...

Sivut