Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Kiina - vastuullinen kehitysmaa
 - 1.10.2009
Kiinan rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on erittäin tärkeä, mutta kahtiajakoinen. Toisaalta Kiinan noin 10 prosentin vuosittainen talouskasvu on johtanut mittaviin ympäristöongelmiin ja...
Venäjä: Hyviä kansallisia toimenpiteitä, aliarvioitu uhka - 1.10.2009
Venäjän korkein johto ei vielä tunnista kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen itseisarvoa, vaikka asia onkin hiljalleen muuttumassa positiivisempaan suuntaan. He ovat nyt myöntäneet, että...
Johtava ilmastotutkija tukee 350 ppm:n hiilidioksiditavoitetta - 4.9.2009
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, johtaja Rajendra Pachauri antoi hiljaittain tukensa tavoitteelle laskea ilmakehän hiilidioksidin määrä 350 ppm:n pitoisuuteen. "IPCC:n johtajana en voi...
Britannian ilmastolaki – kuinka se tehtiin? - 1.9.2009
Britannian parlamentti hyväksyi loppuvuodesta 2008 uuden ilmastolain. Lakiehdotusta vastusti vain 3 parlamentin jäsentä ja sen puolesta äänesti yli 450 parlamentaarikkoa, muun muassa kaikkien kolmen...
Psykologit avuksi ilmastonmuutoksen torjunnassa - 27.8.2009
Vaikka erilaiset yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, jotka estävät ihmisiä toimimaan päästöjen vähentämiseksi, ovat kohtuullisen hyvin tiedossa, ymmärrys psykologisista tekijöistä on vielä...
Sijoittajat haluavat tiukempaa ilmastopolitiikkaa - 8.8.2009
Ryhmä yhteisösijoittajia haluaa poliitikoilta kovempia otteita päästöjen rajoittamiseksi, jotta investoinnit vähähiiliseen talouteen olisivat mahdollista. Institutional Investors’ Group on Climate...
Kahden asteen ilmastotavoite karkaamassa - 1.8.2009
Ihmiskunnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät maapallon ilmastoa. Euroopan unioni ja G8-maiden johtajat tavoittelevat lämpenemisen rajaamista enintään kahteen asteeseen. Mitä tämä kahden...
Vientituotanto syy puoleen Kiinan päästöjen kasvusta - 29.7.2009
Kiinan kasvihuonekaasupäästöt ovat tunnetusti viime vuodet kasvaneet huimaa vauhtia tehden Kiinasta vuonna 2007 päästötilastojen ykkösen. Samaan aikaan on kasvanut myös Kiinan vientiteollisuus. Uusi...
Suomessa neljännes kunnista kertoo ehkäisevänsä aktiivisesti ilmastonmuutosta - 28.7.2009
Kuntaliiton heinäkuussa julkaiseman ilmastoselvityksen mukaan Suomessa joka neljäs kunta tekee tällä hetkellä aktiivisesti työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Näissä 85 kunnassa asuu 65...
Uusiutuva energia houkuttelee ensi kertaa fossiilisia enemmän investointeja - 16.6.2009
Investoinnit uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin kasvoivat vuonna 2008 ensi kertaa fossiilisen energian investointeja suuremmiksi. Uusiutuvan energian investoinnit ylsivät vuoden aikana noin...
Kovat piipussa sopimustekstin kimppuun - 13.6.2009
Eilen päättyneessä Bonnin ilmastokokouksessa maiden väliset ristiriidat alkoivat tulla yhä kärjekkäämmin esiin. Ideointivaiheesta on siirrytty neuvotteluun, eli maat lyövät nyt pöytään tiukkoja...
Onko rakentamiselle paikkaa ilmastosopimuksessa? - 9.6.2009
Bonn on omanlaisensa kokouspaikka – ei suurkaupunki kuten New York YK:n päämajoineen, ei Balin kaltainen kongressikylä eikä liioin Poznanin tapainen tuntemattomampi paikka, jossa kuitenkin iso...
Puoli vuotta matkaa jäljellä - 7.6.2009
Bonnissa käytävissä ilmastoneuvotteluissa on päästy ensimmäistä kertaa käsittelemään luonnosta sopimuksen tekstiksi – sopimuksen, joka toivotaan saatavan aikaan Kööpenhaminassa ilmastosopimuksen...
Arviot maailman lämpötilan noususta synkentyneet - 29.5.2009
Uusi arvio maailman lämpötilan noususta vuosisadan loppuun mennessä tuplaa aiempien ilmastomallinnusten arviot. Massachusetts Institute of Technology -instituutin tekemän mallinnuksen mukaan maailman...
Ilmastonmuutos mahdollisesti maailman vakavin uhka terveydelle - 25.5.2009
Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat vakava terveysuhka ihmisille ympäri maailmaa, kertoo uusi raportti. Lääketieteen alan, The Lancet -lehden ja University College Londonin ryhmä tutkijoita arvioi...
Seuraavan europarlamenttikauden ilmastohaasteet - 1.5.2009
Ilmastonmuutoksen asettamat haasteet ovat meille kaikille yhteisiä ja ne on otettava vakavasti. Yleisesti voidaan todeta, että seurauksia lämpötilan noususta, vedentason, tuuliolosuhteiden tai...
Ilmastopoliittiset päätökset tehtävä seuraavan viiden vuoden sisällä - 1.5.2009
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin räiskyvien neuvottelujen jälkeen viime vuoden lopulla. Alkuperäisestä - jo sinällään kunnianhimottomasta - komission esityksestä ehdotus...
Euroopan ilmastopolitiikan polttavat kysymykset - 1.5.2009
Ilmastonmuutos on suurin uhka maailmalle sekä lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudelle. Tämä on keskeisin aikamme haaste, suurin ympäristöuhka ja suurimpia turvallisuhkia maailmassa. Enää ei ole...
Ilmastonmuutos - Nyt! - 1.5.2009
Tiedeyhteisö hälyttää ilmastonmuutoksen hillinnän vaatiman ajan olevan loppumassa. Sitovia ja vaikuttavia päätöksiä on tehtävä heti ja niiden toteuttaminen on aloitettava välittömästi. Aikaa on...
Ilmastopolitiikan kohtalonhetki - 1.5.2009
Tämä vuosi on maapallon ilmaston tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Valokeilaan nousee Kööpenhaminan ilmastokokous joulukuussa 2009, jossa on välttämätöntä saada aikaan uusi ja maailmanlaajuisesti...
Metsät vaarassa muuttua nieluista hiilidioksidin lähteeksi - 30.4.2009
Maailman metsiä on tähän asti pidetty ilmastonmuutosta tasapainoittavina hiilidioksidin nieluina. Uusimmat tutkimukset kuitenkin osoittavat metsien olevan vaarassa menettää kykynsä toimia...
Merenpinnan nousu metreittäin vuosisadan loppuun mennessä mahdollista - 19.4.2009
Merenpinnan korkeuden aiemmista nopeista ja voimakkaista vaihteluista on saatu uutta tutkimustietoa. Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan merenpinta nousi peräti 2–3 metriä viimeisten...
Nousevatko ilmastokysymykset Euroopan parlamenttivaaliteemaksi tänä keväänä? - 1.4.2009
Ehdokasasettelu Euroopan parlamenttivaaleihin on juuri päättynyt. Suomalaisia taistoon lähtee 241 ehdokasta edustaen niin eduskuntapuolueita kuin muitakin.  Kehys ry koordinoi...
Kööpenhaminan ilmastokongressi: Pahimmat tulevaisuuden skenaariot toteutumassa - 31.3.2009
Maaliskuussa Kööpenhaminan ilmastokongressiin kokoontunut tiedeyhteisö varoittaa ilmastonmuutoksen seurauksien osoittautuneen pahemmiksi kuin mitä vielä pari vuotta sitten arvioitiin. Meren pinnan...
Tundralta löydetty uusi kasvihuonekaasujen lähde - 15.3.2009
Tutkijat ovat löytäneet Pohjois-Venäjän tundralta aiemmin tuntemattoman, voimakkaan dityppioksidin lähteen. Dityppioksidi on hiilidioksidin ja metaanin jälkeen kolmanneksi merkittävin kasvihuonekaasu...

Sivut