Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Kasvupakosta vapautumisella kestävä tulevaisuus - 1.9.2011
Yhteiskuntaamme leimaa talouden kasvupakko. Jos talous ei kasva muutamaa prosenttia vuodessa, työttömyys lisääntyy, julkinen talous kriisiytyy ja tunnelma muuttuu kaikin puolin synkistelyksi. Mutta...
Güssing - uusiutuvan energian mallikunta Itävallassa - 1.8.2011
Eräs parhaista ilmastonmuutoksen torjuntatavoista on asiassa edistyneiden kuntien hyvien käytäntöjen siirtäminen muihin kuntiin. Güssingin uusiutuvan energian (UE) käytön 4000 asukkaan mallikunta on...
Laivaliikenteestä oppia lentoliikenteeseen: ilmastotoimet ovat mahdollisia - 1.7.2011
Heinäkuussa YK:n alainen Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organisation) otti historiallisen askeleen sopimalla ilmastotavoitteista laivaliikenteelle.  Sopimuksen mukaan...
Kuntien ilmastotyö vauhdittunut kymmenessä vuodessa - 1.6.2011
2000-luvun alkuvuosina useat Suomen kunnat aloittelivat ilmastotyötään. Vuoteen 2004 mennessä lähes kolmekymmentä kuntaa oli kartoittanut kasvihuonekaasupäästönsä ja monissa kunnissa oli valmisteilla...
Fukushiman ydinturman vaikutus energiamarkkinaan - 1.5.2011
Räjähdys ydinvoimalassa Uutinen Japanin maanjäristyksestä tunkee perjantain lähienergiapalaveriin kännykän kautta. Pieneltä ruudulta välittyy kuva maasta, joka on tulessa. Viikonlopun mittaan...
Kristillisdemokraatit: Itämeren tilaa parannettava - 1.4.2011
Itämeren valuma-alueella asuu liki 85 miljoonaa ihmistä eri maissa. Itämeren ympäristön pilaantuminen johtuu ihmisen toiminnasta. Siksi Itämeren tilan kohentaminen ja hyvän tilan saavuttaminen on...
Vihreät: Vihreät vaatii kunnianhimoa ja kestävyyttä ilmastonsuojeluun - 1.4.2011
Ilmastopolitiikka meni pois muodista. Mielipiteiden muutokseen vaikutti liuta asioita: Kööpenhaminan kokouksen epäonnistuminen, skeptikoiden masinoima tiedekohu, kylmät talvet ja talouden lama....
Vasemmistoliitto: Vasemmistoliiton kanta ilmastolakiin ja ilmastopolitiikkaan on selkeä - 1.4.2011
Ilmastonmuutos on hälyttävä maailmanlaajuinen ongelma. Suomen ja Euroopan unionin tulee sitoutua ilmastotieteen edellyttämiin päästövähennyksiin ja vaatia samaa muilta. Suomen on säädettävä sitova...
Suomen ruotsalainen kansanpuolue: Politiikkaa ja ilmastopolitiikkaa - 1.4.2011
Ilmastonmuutos on ollut kanssamme jo monta vuosikymmentä. Siitä ruvettiin kuitenkin puhumaan enemmän siinä vaiheessa, kun kansainvälinen yhteisö YK:n kokouksessa sopi Kioton pöytäkirjasta. Kioton...
Sosialidemokraattinen Puolue: Ilmastomuutos kuriin oikeudenmukaisesti - 1.4.2011
SDP on haluaa säätää ilmastolain. Asia on tärkeä ja ilmastolaki on hyvä keino edetä kohti päästövähennystavoitteita.  Ilmastomuutoksen torjuminen on paitsi haaste, myös iso mahdollisuus. Viisaasti...
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa: Oikeudenmukaisuutta ilmastopolitiikkaan - 1.3.2011
Suomen ilmastopolitiikka kaipaa juuri nyt ilmasto-oikeudenmukaisuutta: kehitysmaita ei saada kansainvälisiin neuvottelupöytiin, elleivät teollisuusmaat kanna vastuuta historiallisista päästöistään....
Suomen luonnonsuojeluliitto: Kohti kestävämpää Suomea! - 1.3.2011
Ympäristöjärjestöjen yhteinen tavoite ensi hallituskaudelle on selvä. Tavoitteena on oltava kestävämpi Suomi, jossa luonnonvarojen kulutus ei ylitä niiden määrää ja jossa hiilineutraalius toteutuu...
Kirkon Ulkomaanapu antaa äänensä globaalisti oikeudenmukaiselle Suomelle - 1.3.2011
Tulevat eduskuntavaalit tarjoavat Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden sitoutua vahvemmin vuosituhattavoitteisiin (MDG) ja tehdä politiikkaa, joka tukee globaalia vastuuta ja oikeudenmukaisuutta....
Greenpeace vaatii seuraavalta hallitukselta uusiutuvaa energiaa ja päästövähennyksiä - 1.3.2011
Ilmastopäästöjen vähentäminen ja ydinvoiman tekeminen tarpeettomaksi on mahdollista panostamalla uusiutuvan energiaan ja energiatehokkuuteen. Greenpeace vaatii, että periaatelupia uusien...
Polttava Kysymys: onko ilmastolaki seuraavassa hallitusohjelmassa? - 1.3.2011
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan maailman ilmastopäästöt on käännettävä laskuun vuoteen 2015 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa alle kahden asteen. Määräaika...
Naiset mukaan ilmastonsuojeluun: Cancúnin ilmastokokouksessa naisten osallistumisen vahvistamiselle laaja tuki - 1.1.2011
Miksi naisten panos on tärkeä IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat raskaimmin maailman köyhimmille alueille ja köyhimpään väestöön. 70 prosenttia...
Järjestöt: Cancúnista pohja ilmastosopimukselle – teollisuusmaille rutkasti kotitöitä - 11.12.2010
Cancúnin ilmastokokouksessa saatiin lopulta aikaan sopu, joka on askel kohti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä Etelä-Afrikassa vuoden päästä. Suomalaisten kehitys- ja...
Ilmastoneuvottelut nousevat tuhkasta - 11.12.2010
Cancunin kokouksen viimeisenä iltana saatiin puheenjohtajan ehdotus ilmastosopimuksen (LCA) alaiseksi neuvottelutekstiksi. Luonnos onnistui kokoamaan kieli keskellä suuta ratkaisuja useimmista...
Suuret setelit - 10.12.2010
Teollisuusmaat sitoutuivat Kööpenhaminassa rahoittamaan kehitysmaiden ilmastotoimia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden hengessä solmittu sitoumus vaatii...
Gigatonnien kuilu - 10.12.2010
Vaikka ilmastoneuvotteluissa väännetään kättä paljon muustakin kuin ympäristöstä, kuitenkin pohjimmiltaan kyse on siitä, miten ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä rajoitetaan. Niinpä onkin...
Pääneuvottelijan videotervehdys - 9.12.2010
Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunialla oli kiireisen päivän keskellä hetki aikaa pysähtyä lähettämään terveisiä blogin lukijoille. Hän myös pohtii sitä, missä kysymyksissä Cancúnissa täytyy tapahtua...
Vaihtoehtoisia virtauksia Cancúnin leireissä - 9.12.2010
Cancúnin virallisesta kokouskartasta löytyy vain yhden kansalaistilan koordinaatit. Tuolla alueella kokoontuu Meksikon hallitusta lähellä oleva ”virallinen” kansalaisääni, isolla rahoituksella...
EU:n osoitettava ilmastojohtajuutta Cancúnissa - 9.12.2010
27 jäsenmaan Euroopan unioni (EU) kärsi pitkään Kööpenhaminan ilmastokokouksen aiheuttamasta traumasta, jolloin se sivuutettiin tärkeissä keskusteluissa tai neuvotteluissa. EU kokosi rivejään ensin...
Kuule minun ääneni – ja miljoonien muiden - 8.12.2010
Kansalaisjärjestöt ja –liikkeet vaativat ilmastokatastrofin torjumista oikeudenmukaisella tavalla, todellisiin ratkaisuihin nojautuen. Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja vaivaa hitaus ja tehottomuus...
Cancúnin ilmastotunnelmia tutkijan silmin - 7.12.2010
Neuvottelut Cancúnissa ovat päässeet vauhtiin – jos tällaista ilmausta on ilmastoneuvotteluiden surrealistisen hitaassa maailmassa voi ylipäänsä käyttää. Alla sekalaisia huomioita ensimmäiseltä...

Sivut