Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Blogikirjoitukset vuodelta 2009
Fossiilisia polttoaineita tuetaan Suomessa verovaroin - 1.1.2009
Liikenne on ainut sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet EU15:ssä 1970-luvun lopulta alkaen, joten liikenne on tärkein ilmastopoliittisia toimenpiteitä kaipaava sektori. Liikenteen...
Hiilidioksidin imeytyminen meriin heikentynyt - 28.1.2009
Tutkijat arvelevat merien lämpenemisen heikentäneen hiilidioksidin imeytymistä meriveteen Japanin merellä. Geophysical Research Letters - lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että vuosina...
Voidaanko ilmaston lämpeneminen pysäyttää hiilidioksidipäästöjä leikkaamatta? - 1.2.2009
Ihmistoiminnan synnyttämät hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat kuluvan vuosikymmenen  aikana kasvaneet nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kun poliittiset toimet päästöjen  rajoittamiseksi ovat...
Tavoitteeksi lämpenemisen rajoittaminen alle asteeseen - 5.2.2009
YK:n ilmastosopimuksessa valtiot sitoutuivat vastustamaan vaarallisen häiriöiden aiheuttamista ilmastojärjestelmässä. Vaarallisen lämpenemisen rajaksi on monissa päästövähennyssuunnitelmissa...
Hyönteisten massatuhojen epäillään liittyvän ilmastonmuutokseen - 7.2.2009
Valtavat hyönteisten aiheuttamat tuhot metsille ja viljelyskasveille niin Pohjois-Amerikassa kuin Länsi-Afrikassa ovat järkyttäneet ihmisiä. Tutkijat ja asiantuntijat ovat hämmentyneitä tuhojen...
Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa Saksassa yli tavoitteiden - 23.2.2009
Saksan uusiutuvan energian alojen kattojärjestön, Bundesverband Erneuerbare Energien, tulevaisuuden skenaarion mukaan tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle saavutetaan helposti. BEE:n...
Myös Etelänapamantereella lämpenee - 28.2.2009
Nature-lehdessä tammikuun alussa julkaistussa artikkelissa Antarktiksen sisäosien todetaan lämmenneen viimeisen 50 vuoden aikana 0,1 C vuosikymmenessä ja koko mantereen 0,12 C vuosikymmenessä....
Tundralta löydetty uusi kasvihuonekaasujen lähde - 15.3.2009
Tutkijat ovat löytäneet Pohjois-Venäjän tundralta aiemmin tuntemattoman, voimakkaan dityppioksidin lähteen. Dityppioksidi on hiilidioksidin ja metaanin jälkeen kolmanneksi merkittävin kasvihuonekaasu...
Kööpenhaminan ilmastokongressi: Pahimmat tulevaisuuden skenaariot toteutumassa - 31.3.2009
Maaliskuussa Kööpenhaminan ilmastokongressiin kokoontunut tiedeyhteisö varoittaa ilmastonmuutoksen seurauksien osoittautuneen pahemmiksi kuin mitä vielä pari vuotta sitten arvioitiin. Meren pinnan...
Nousevatko ilmastokysymykset Euroopan parlamenttivaaliteemaksi tänä keväänä? - 1.4.2009
Ehdokasasettelu Euroopan parlamenttivaaleihin on juuri päättynyt. Suomalaisia taistoon lähtee 241 ehdokasta edustaen niin eduskuntapuolueita kuin muitakin.  Kehys ry koordinoi...
Merenpinnan nousu metreittäin vuosisadan loppuun mennessä mahdollista - 19.4.2009
Merenpinnan korkeuden aiemmista nopeista ja voimakkaista vaihteluista on saatu uutta tutkimustietoa. Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan merenpinta nousi peräti 2–3 metriä viimeisten...
Metsät vaarassa muuttua nieluista hiilidioksidin lähteeksi - 30.4.2009
Maailman metsiä on tähän asti pidetty ilmastonmuutosta tasapainoittavina hiilidioksidin nieluina. Uusimmat tutkimukset kuitenkin osoittavat metsien olevan vaarassa menettää kykynsä toimia...
Ilmastopoliittiset päätökset tehtävä seuraavan viiden vuoden sisällä - 1.5.2009
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin räiskyvien neuvottelujen jälkeen viime vuoden lopulla. Alkuperäisestä - jo sinällään kunnianhimottomasta - komission esityksestä ehdotus...
Euroopan ilmastopolitiikan polttavat kysymykset - 1.5.2009
Ilmastonmuutos on suurin uhka maailmalle sekä lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudelle. Tämä on keskeisin aikamme haaste, suurin ympäristöuhka ja suurimpia turvallisuhkia maailmassa. Enää ei ole...
Ilmastonmuutos - Nyt! - 1.5.2009
Tiedeyhteisö hälyttää ilmastonmuutoksen hillinnän vaatiman ajan olevan loppumassa. Sitovia ja vaikuttavia päätöksiä on tehtävä heti ja niiden toteuttaminen on aloitettava välittömästi. Aikaa on...
Ilmastopolitiikan kohtalonhetki - 1.5.2009
Tämä vuosi on maapallon ilmaston tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Valokeilaan nousee Kööpenhaminan ilmastokokous joulukuussa 2009, jossa on välttämätöntä saada aikaan uusi ja maailmanlaajuisesti...
Seuraavan europarlamenttikauden ilmastohaasteet - 1.5.2009
Ilmastonmuutoksen asettamat haasteet ovat meille kaikille yhteisiä ja ne on otettava vakavasti. Yleisesti voidaan todeta, että seurauksia lämpötilan noususta, vedentason, tuuliolosuhteiden tai...
Ilmastonmuutos mahdollisesti maailman vakavin uhka terveydelle - 25.5.2009
Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat vakava terveysuhka ihmisille ympäri maailmaa, kertoo uusi raportti. Lääketieteen alan, The Lancet -lehden ja University College Londonin ryhmä tutkijoita arvioi...
Arviot maailman lämpötilan noususta synkentyneet - 29.5.2009
Uusi arvio maailman lämpötilan noususta vuosisadan loppuun mennessä tuplaa aiempien ilmastomallinnusten arviot. Massachusetts Institute of Technology -instituutin tekemän mallinnuksen mukaan maailman...
Puoli vuotta matkaa jäljellä - 7.6.2009
Bonnissa käytävissä ilmastoneuvotteluissa on päästy ensimmäistä kertaa käsittelemään luonnosta sopimuksen tekstiksi – sopimuksen, joka toivotaan saatavan aikaan Kööpenhaminassa ilmastosopimuksen...
Onko rakentamiselle paikkaa ilmastosopimuksessa? - 9.6.2009
Bonn on omanlaisensa kokouspaikka – ei suurkaupunki kuten New York YK:n päämajoineen, ei Balin kaltainen kongressikylä eikä liioin Poznanin tapainen tuntemattomampi paikka, jossa kuitenkin iso...
Kovat piipussa sopimustekstin kimppuun - 13.6.2009
Eilen päättyneessä Bonnin ilmastokokouksessa maiden väliset ristiriidat alkoivat tulla yhä kärjekkäämmin esiin. Ideointivaiheesta on siirrytty neuvotteluun, eli maat lyövät nyt pöytään tiukkoja...
Uusiutuva energia houkuttelee ensi kertaa fossiilisia enemmän investointeja - 16.6.2009
Investoinnit uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin kasvoivat vuonna 2008 ensi kertaa fossiilisen energian investointeja suuremmiksi. Uusiutuvan energian investoinnit ylsivät vuoden aikana noin...
Suomessa neljännes kunnista kertoo ehkäisevänsä aktiivisesti ilmastonmuutosta - 28.7.2009
Kuntaliiton heinäkuussa julkaiseman ilmastoselvityksen mukaan Suomessa joka neljäs kunta tekee tällä hetkellä aktiivisesti työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Näissä 85 kunnassa asuu 65...
Vientituotanto syy puoleen Kiinan päästöjen kasvusta - 29.7.2009
Kiinan kasvihuonekaasupäästöt ovat tunnetusti viime vuodet kasvaneet huimaa vauhtia tehden Kiinasta vuonna 2007 päästötilastojen ykkösen. Samaan aikaan on kasvanut myös Kiinan vientiteollisuus. Uusi...
Kahden asteen ilmastotavoite karkaamassa - 1.8.2009
Ihmiskunnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät maapallon ilmastoa. Euroopan unioni ja G8-maiden johtajat tavoittelevat lämpenemisen rajaamista enintään kahteen asteeseen. Mitä tämä kahden...
Sijoittajat haluavat tiukempaa ilmastopolitiikkaa - 8.8.2009
Ryhmä yhteisösijoittajia haluaa poliitikoilta kovempia otteita päästöjen rajoittamiseksi, jotta investoinnit vähähiiliseen talouteen olisivat mahdollista. Institutional Investors’ Group on Climate...
Psykologit avuksi ilmastonmuutoksen torjunnassa - 27.8.2009
Vaikka erilaiset yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, jotka estävät ihmisiä toimimaan päästöjen vähentämiseksi, ovat kohtuullisen hyvin tiedossa, ymmärrys psykologisista tekijöistä on vielä...
Britannian ilmastolaki – kuinka se tehtiin? - 1.9.2009
Britannian parlamentti hyväksyi loppuvuodesta 2008 uuden ilmastolain. Lakiehdotusta vastusti vain 3 parlamentin jäsentä ja sen puolesta äänesti yli 450 parlamentaarikkoa, muun muassa kaikkien kolmen...
Johtava ilmastotutkija tukee 350 ppm:n hiilidioksiditavoitetta - 4.9.2009
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, johtaja Rajendra Pachauri antoi hiljaittain tukensa tavoitteelle laskea ilmakehän hiilidioksidin määrä 350 ppm:n pitoisuuteen. "IPCC:n johtajana en voi...
Venäjä: Hyviä kansallisia toimenpiteitä, aliarvioitu uhka - 1.10.2009
Venäjän korkein johto ei vielä tunnista kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen itseisarvoa, vaikka asia onkin hiljalleen muuttumassa positiivisempaan suuntaan. He ovat nyt myöntäneet, että...
Kiina - vastuullinen kehitysmaa
 - 1.10.2009
Kiinan rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on erittäin tärkeä, mutta kahtiajakoinen. Toisaalta Kiinan noin 10 prosentin vuosittainen talouskasvu on johtanut mittaviin ympäristöongelmiin ja...
Lähi-itä tarvitsee yhtenäistä ilmastopolitiikkaa - 1.10.2009
Lähi-itä tulee olemaan yksi ilmastonmuutoksen kielteisten seurausten päänäyttämöistä. Alueen merkittävät öljymaat kuitenkin suhtautuvat kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin torjuvasti. Koska...
Tulevaisuusselonteko: Suomen tavoitteeksi 80 % päästövähennykset - 26.10.2009
Valtionneuvoston hyväksymä ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko asettaa toistaiseksi kunnianhimoisimmat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjunnalle Suomessa. Selonteon mukaan Suomi tavoittelee...