Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Blogikirjoitukset vuodelta 2007
Maailma 28. tammikuuta jälkeen? - 1.1.2007
Nyt se on tapahtunut. Ilmastonmuutoksesta on tullut valtavirran asia. Viime vuonna maailmalla ja Suomessa sunnuntaina 28. tammikuuta. Se on kaikkien hyväksymä. Ykkösprioriteetti. Asia, josta on...
Pääkaupunkiseutu tavoittelee päästöjen vähentämistä kolmanneksella - 5.1.2007
Merkittäviin päästövähennyksiin tähtäävä pääkaupunkiseudun ilmastostrategian luonnos on valmistunut . Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) laatimassa Helsingin, Espoon, Vantaan ja...
Ilmatieteen laitos: Ilmastonmuutos näkyi joulukuun lämpötiloissa - 7.1.2007
Lämpömittarit ympäri Suomea näyttivät ennätyskorkeita lukemia joulukuussa 2006. Ilmatieteen laitoksen Salossa mittama 10,8 astetta on joulukuun päiväkohtainen uusi ennätys. Keskilämpötilat olivat 6-8...
Euroopan komissio julkisti seuraavan vuosikymmenen energiavisionsa - 15.1.2007
"Eurooppa voi johtaa maailmaa uuteen teolliseen vallankumoukseen", julisti energiapolitiikasta vastaava komissaari Andris Piebalgs keskiviikkona 10.1. Euroopan komissio julkaisi Brysselisssä10.1...
Tutkijat kyseenalaistavat metsäistutusten käytön ilmastonmuutoksen torjunnassa - 23.1.2007
Ranskalaisen Université Montpellier II:n ja Yhdysvaltalaisten Carnegie Institutionin ja Lawrence Livermore National Laboratoryn tutkijaryhmä julkaisi joulukuussa 2005 tuloksiaan metsittämisen...
Suomi tarvitsee vihreää energiaa - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on noussut koko ihmiskunnan yhteiseksi haasteeksi. Keskustan mielestä ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen on tulevan vaalikauden tärkein ympäristöpoliittinen tavoite...
Vasemmistoliiton tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 1.2.2007
Vasemmistoliiton mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää maailmanlaajuista säätelyä ja sopimista. Jokaisen on myös yksilönä tehtävä luonnon ja ympäristön kannalta oikeita valintoja. Suomen on...
Vihreän liiton tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka koko ihmiskunnalle, eikä sen torjumista voida viivyttää enää hetkeäkään. Ilmastopolitiikan lähtökohdaksi on otettava lämpenemisen pysäyttäminen +2 asteeseen....
Rkp tukee EU:n asettamia päästörajoituksia - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on vakavasti otettava ympäristöongelma, jota on hillittävä vähentämällä energiantuotannosta, teollisuudesta, liikenteestä ja muusta ihmisen toiminnasta johtuvia hiilidioksidi- ja muita...
Vastuuta ilmastosta ei voi ulkoistaa - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä maailmanlaajuisia uhkia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Sillä on välittömät ja välilliset vaikutuksensa luonnonympäristön lisäksi talouspolitiikkaan,...
Ilmastonmuutoksen tieteellinen pohja on yhä vankempi - 7.2.2007
Tiedeyhteisön ymmärrys ja tiedot ilmastonmuutoksesta ovat selvästi vahvistuneet viimeisten kuuden vuoden aikana. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusin tiederaportti sitten vuoden 2001...
Suomi ei houkuttele uusiutuvien energioiden investointeja - 24.2.2007
Kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio Ernst & Young:in mukaan Suomi ei houkuttele uusiutuvan energian investointeihin. Ernst & Young:in uusiutuvien energioiden ryhmä pisteyttää 20 maata...
Sitran toimintaohjelma tekee ympäristöstä liiketoimintaa - 28.2.2007
Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) julkisti helmikuun 13. toimintaohjelman suomalaisen ympäristöliiketoiminnan nostamiseksi maailman huipulle. Kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä puhtaasta...
Ilmastomarttojen opetuksia ilmastotiedotukselle - 1.3.2007
Kuinka ihmisten käytäntöjen muuttumista voitaisiin nopeuttaa, jotta ilmastomuutosta pystyttäisiin hillitsemään ajoissa? Taloudellisten ja hallinnollisten keinojen käyttämisen lisäksi tarvitaan...
Lontoo aikoo leikata hiilidioksidipäästöjään rajusti - 5.3.2007
Lontoon kaupunki aikoo näyttää maailman kaupungeille mallia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaupungin pormestari on julkaissut tavoitteellisen toimintasuunnitelman, jonka avulla Lontoon...
Iso-Britannia asettuu etujoukkoihin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan - 17.3.2007
Teollista vallankumousta aikoinaan johtanut Iso-Britannia mielii nyt myös vähähiilisen talouden vallankumouksen kärkeen. Iso-Britannian hallitus julkaisi 13.3.2007 esityksen laista, joka sitoisi sitä...
Ilmastonmuutoksesta tiedottaminen on tavoittanut suomalaiset - 21.3.2007
Harvempi suomalainen pystyy enää sivuttamaan ilmastonmuutosta arkisessa elämässään. Taloustutkimus oy:n tutkimuksessa 86% vastanneista oli kiinnittänyt huomiota ilmastonmuutosta käsittelevään...
Voiko päästöjen kompensoinnilla pelastaa ilmaston? - 1.4.2007
Kuluttajille on tarjolla monia mahdollisuuksia hyvittää ilmastolle aiheuttamiaan haittoja. Päästöjen hyvittäminen tai päästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että aiheutettujen päästöjen vastineeksi...
Suomi kokeili lentomatkojen neutralointia EU-puheenjohtajakaudella - 1.4.2007
'Think thankien' agendoille ja muutamien lehtien palstoille on noussut ajatus henkilökohtaisesta päästökauppajärjestelmästä keinona motivoida ihmisiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Jos nämä...
VTT: Turvetuotantoaloja kannatta hyödyntää bioenergian tuotantoon - 2.4.2007
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on julkaissut uuden turvemaan ilmastovaikutuksia käsittelevän tutkimuksen. Aiempia tutkimuksia täydentäen huomiota on kiinnitetty turvemaan käytön...
Kymmenes maailman ihmisistä elää riskialttiilla rannikkoalueella - 5.4.2007
Matalat asutut rannikkoalueet kattavat noin 2 prosenttia maa-alasta, mutta niillä elää peräti kymmenes kaikista maan asukkaista. Samaiset alueet ovat myös erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen...
IPCC: Ilmastonmuutos ei kohtele ihmisiä tasapuolisesti - 14.4.2007
Ilmastonmuutoksen alueelliset vaikutukset ja niiden suuri vaihtelu tunnetaan nyt entistä paremmin. Yhtä paljon kuin vaikutukset, vaihtelevat alueelliset mahdollisuudet sopeutua niihin. Ilmastonmuutos...
Norja aikoo maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maaksi - 23.4.2007
Norjan pääministeri Jens Stoltenberg kertoi puheessaan Työväen puolueen kokouksessa Norjan tavoittelevan hiilineutraaliuutta vuoteen 2050 mennessä. Pääministerin mukaan on selvää, että mitä aiemmin...
Saksa leikkaa päästöjä 40 prosentilla - 28.4.2007
Yksittäisten valtioiden kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi saivat tällä viikolla jatkoa, kun Saksan ympäristöministeri ilmoitti maansa päästövähennystavoitteista. Ministeri...
Ilmastonmuutos lisää tulvia ja kuivia kausia Suomessa - 1.5.2007
Tulvat ja kuivat kaudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa.  Etelä-Suomessa lumipeite ja lumitulvat vähenevät. Kesän voimistuvat rankkasadetulvat uhkaavat  taajamia ja pienehköjä...
IPCC hoputtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa - 9.5.2007
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) neljännen arviointiraportin viimeinenkin osaraportti on julkaistu. Paneeliin raporttiin kokoamat ilmastonmuutoksen hillintää koskevat faktat saivat...
Ilmastoystävällisellä ruoalla pian oma merkki - 20.5.2007
Ruotsissa valmistellaan ensimmäistä elintarvikkeen ilmastoystävillisyydestä kertovaa tuotemerkkiä. Idean takana on ruotsalainen KRAV-järjestö, jonka kehittämä ja valvoma elintarvikkeiden KRAV-merkki...
Kuivatut turvemaat merkittäviä päästölähteitä - 24.5.2007
Maailman kuivatut turvemaat tuottavat valtavat määrät kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei ole kansainvälisissä toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi huomioitu. Suurin osa päästöistä on lähtöisin...
Päästöjen kompensoinnin takana on muutos arvoissa - 1.6.2007
Vapaaehtoisia toimia hiilidioksidipäästöjen neutralisoimiseksi on kritisoitu lähinnä seuraavilla perusteilla: i) kansainväliset offset-projektit ovat usein tehottomia. Rahat päätyvät hallintoon ja...
Suomelle asetettiin tulevien vuosien päästökiintiö - 11.6.2007
Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen päästökiintiön vuosille 2008-2012. Suomen komissiolle ehdottama päästöoikeuksien jakosuunnitelma ei kuitenkaan mennyt sellaisenaan läpi. Komissio vaatii...
Yritysjohtajat vaativat jatkoa ilmastosopimukselle - 13.6.2007
Joukko suuryritysten johtajia toivovat poliitikoilta markkinoiden integroimista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kansainvälisiä päästöjä rajoittavia sopimuksia myös tulevaisuudessa. Niin sanotun 3C-...
Palautekytkentäilmiö käynnistynyt odotettua aiemmin - 25.6.2007
Eteläisen Jäämeren hiilinielu on heikentynyt Science-lehdessä huhtikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan. Meren on arvioitu sitovan itseensä noin 15% ilmakehään vapautuvasta hiilidioksidista. Vaikka...
Kiinan ilmasto-ohjelma tähtää päästöjen vähentämiseen - 25.6.2007
Kiina on julkaissut oman ilmasto-ohjelman, jonka avulla se pyrkii rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjään. Kioton sopimuksessa mukana olevalla Kiinalla ei kehitysmaana ole sitovia tavoitteita...
Miksi uusiutuvalla energialla ei ole kotimarkkinoita? - 1.7.2007
Ilmastopolitiikasta puhuttaessa on vaikea ohittaa energian tuotantoa eli energiateollisuutta. Tämä eritoten nykyiselle elämäntyylillemme yksi tärkeimmistä – ellei peräti tärkein – teollisuuden muoto...
Kohti Balia, kohti Kioton jälkeistä sopimusta? - 1.8.2007
Toiveiden vuoden 2012 jälkeisestä ilmastosopimuksesta on tulkittu jälleen hiukan lisääntyneen. Keskeisten teollisuusmaiden G8-ryhmä sai kesäkuussa pidetyssä huippukokouksessaan myös Yhdysvallat...
Investoinnit uusiutuvaan energiaan voimakkaassa kasvussa - 7.8.2007
Uusiutuvien energioiden markkinoille virtasi rahaa viime vuonna ennätysmäärä. YK:n ympäristöohjelman UNEP:in tuoreesta raportista käy ilmi, että investointeja uusiutuvaan energiaan tehtiin vuonna...
Päästöjen rajoittamisen alhainen hinta yllätti - 17.8.2007
Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama raportti kertoo ilmastonmuutoksen hillinnän maksavan Pohjoismaissa oletettua vähemmän. Päästöjen leikkaaminen lähes 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä...
Syöttötariffit vähentävät Saksan päästöjä - 26.8.2007
Saksan uusiutuvan energian edistämispolitiikka on osoittautunut menestyksekkääksi. Uusiutuvan energian tuoannon tukeminen syöttötariffein on sekä vähentänyt päästöjä, että ollut taloudellisesti...
Helleaallot yleistyneet Euroopassa - 28.8.2007
Moni eurooppalainen on jo havainnut sen, mikä tuoreessa tutkimuksessa saatiin todennettua myös tieteellisesti; Länsi-Euroopan kesien helleaallot ovat yleistyneet ja lämpötilan vaihtelut lisääntyneet...
Tuulivoima on Suomen tulevaisuuden energiaratkaisun tärkein osa - 1.9.2007
Otsikon väite on rohkea ja provosoiva. Tässä kirjoituksessa pyrin perustelemaan väitteen kommentoimalla myyttejä joita tuulivoimasta on levitetty. Väitteen pääperusteena on toisaalta tuulivoiman...
Ilmastonmuutos on yksi maailman pahimmista turvallisuusuhkista - 17.9.2007
Islamistiset ääriliikkeet, ilmastonmuutos ja ydinaseiden lisääntyminen ovat maailman suurimmat turvallisuusuhat tulevina vuosina, Lontoossa toimiva tutkimuslaitos International Institute for...
Ilmastoneuvottelut etenivät Wienissä - 22.9.2007
Illat venyivät pitkiksi, kun sadat valtioiden, organisaatioiden ja järjestöjen edustajat keskustelivat YK:n ilmastoneuvotteluissa Wienissä elokuun lopulla. Suurimalla mielenkiinnolla seurattiin...
Maailman johtajat vauhdittivat ilmastoneuvotteluita - 25.9.2007
Ennätysmäärä valtionpäämiehiä kokoontui New Yorkiin käsittelemään toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin koolle kutsumaan korkean tason ilmastokonferenssiin osallistui...
Vain yksi maapallo - 1.10.2007
Ilmastomuutos on osoittautumassa oman sukupolvemme ehkä suurimmaksi haasteeksi, jonka seuraukset ulottuvat läpi koko yhteiskunnan ja pitkälle tulevaisuuteen. Huoli muutoksen vaikutuksista ympäristöön...
Tutkimus kehoittaa rajoittamaan lihansyöntiä ilmaston hyväksi - 1.10.2007
Maatalous tuottaa 22 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista. Karjatalouden osuus maatalouden päästöistä on 80 prosenttia. Näin kertoo brittiläisessä arvostetussa lääketieteen alan...
Tuulivoimakapasiteetti lisääntyy muualla EU:ssa vauhdilla - 23.10.2007
Kansainvälinen energiajärjestö IEAn vuodelta 2006 julkaiseman tuulivoimatilastoraportin mukaan tuulivoiman käyttö on nopeassa kasvussa. Vuonna 2006 maailman tuulivoimakapasiteetti kasvoi 26...
Globaalit hiilidioksidipäästöt kiihtyvässä kasvussa - 26.10.2007
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on vuosituhannen alusta alkaen kasvanut odotettua nopeammin. Taustalla on paitsi voimakas globaali talouskasvu, myös hiilinielujen heikentyminen ja taloudellisen...
Ahvenanmaa näyttää suuntaa tuulivoiman tuotannossa - 30.10.2007
Tuulivoiman tuotanto kasvaa Ahvenanmaalla kohisten, muun Suomen vielä raapiessa päätään. Ahvenanmaalainen yhtiö Leovind Ab rakentaa saaristoon Maarianhaminan eteläpuolelle kuusi uutta tuulivoimalaa....
Työn tulevaisuus on vihreä - 1.11.2007
Työn tulevaisuudesta on tehty erilaisia skenaarioita kymmenittäin pelkästään 2000-luvun aikana. Useimmat näistä raporteista on tehty yksinomaan talouden, globalisaation ja teknologian kehityksen...
Suomen energiantuotannon ilmastopäästöjä mahdollista vähentää puoleen - 10.11.2007
Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää puoleen vuoteen 2020 mennessä uuden Maakaasuyhdistyksen teetättämän selvityksen mukaan. Konsultointiyritys Pöyryn tekemessä...
Valtiot, osavaltiot ja provinssit luovat pohjaa yhteisille hiilimarkkinoille - 23.11.2007
Maailmalla toimiville ja suunnitteilla oleville alueellisille hiilimarkkinoille perustettiin lokakuun lopussa yhteinen foorumi. International Carbon Action Partnership (ICAP) yhteistyöelimen avulla...
Lentoliikenne mukaan päästökauppaan - 29.11.2007
Lentoliikennettä ollaan ensimmäistä kertaa ottamassa mukaan kansainvälisiin talkoisiin päästöjen vähentämiseksi. EU aikoo kytkeä sen alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän lentoliikenteen...
Suomalaisen tuulivoiman yhteiskunnallisia kompastuskiviä - 1.12.2007
EU:n kiristyvät tavoitteet uusiutuvan energian suhteen suunnitellaan toteutettavaksi koko unionin osalta melko suuressa määrin tuulivoiman avulla. Tuulivoimaa oli vuoden 2006 lopussa lähes kaikissa...
Tietä ilmastosopuun alettiin etsiä Balilla - 5.12.2007
YK:n ilmastokokous Balilla käynnistyi maanantaina odottavissa tunnelmissa. Maiden avauspuheenvuorojen sanamuotoja kuunneltiin korvat höröllä. Niiden on toivottu antavan viitteitä siitä, mistä...
Balin tiekartta alkaa hahmottua - 8.12.2007
Niin sanotun dialogityöryhmän puheenjohtajat ovat juuri jakaneet delegaateille päätösluonnoksen viikonlopun kotiläksyiksi. Työryhmän tarkoituksena on hahmotella ilmastosopimuksen tulevaa...
Metsät puhuttavat - 9.12.2007
Ilmastokokouksen ympärillä käydyssä keskustelussa metsät ja päästökauppaovat nousseet tärkeälle sijalle. Jos Indonesian hallitusta ja mediaa olisi uskominen, metsät olisivat ilmastokokouksen tärkein...
USA torppaamassa uuden sopimuksen tavoitteet - 9.12.2007
Lauantaina dialogiryhmässä jaettu ehdotus uuden sopimuksen neuvotteluprosessista ja elementeistä sai tänään maanantaina kylmää vettä niskaansa, kun USA kieltäytyi hyväksymästä ehdotuksen kirjattuja...
Australia ratifioi Kioton pöytäkirjan - 10.12.2007
Australia ratifioi Kioton pöytäkirjan joulukuun 3. päivä. Allekirjoitus tapahtui muutamia tunteja sen jälkeen kun Australian uusi hallitus oli astunut valtaaan. Marraskuiset vaalit voittanut Työväen...
Kioto 10 vuotta - 10 opetusta - 10.12.2007
Päivälleen kymmenen vuotta sitten maailman maat pääsivät historialliseen sopuun Kiotossa, Japanissa. Läpi yön jatkuneiden neuvottelujen jälkeen Kioton pöytäkirja syntyi varhain aamulla.Kymmenen...
Teknologian siirrosta tulossa ilmastoneuvottelujen kuuma palikka - 10.12.2007
Teknologian siirto on ollut kehitysmaille keskeinen kysymys YK:n ilmastosopimuksen valmisteluvaiheesta saakka. Puitesopimukseen sisällytettiinkin teollisuusmaita koskevia velvoitteita teknologian...
IPCC ja Al Gore ottivat vastaan Nobelin rauhanpalkinnon - 11.12.2007
Al Gore ja kansainvälinen ilmstopaneeli IPCC ottivat vastaan maanantaina 10. päivä Oslossa vuoden 2007 jaetun Nobelin rauhanpalkinnon. Nobelin rauhankomitea haluaa valinnallaan painottaa...
Vuotava sateenvarjo - 11.12.2007
Ilmastoneuvottelujen niin sanottu sateenvarjoryhmä koostuu EU:n ulkopuolisista teollisuusmaista. Aikaisemmissa ilmastokokouksissaryhmä on usein esiintynyt yhtenäisenä, nykyään koordinaatiota on vähän...
Ministeriosuus alkaa sekavissa tunnelmissa - 12.12.2007
Balin ilmastokokouksen korkean tason osuus alkoi tänään apeissa tunnelmissa. Avajaistilaisuuden aluksi koko kokoussali hiljentyi kunnioittamaan Algerian pommi-iskun uhreja. Useat näistä olivat YK:n...
Kehitysmaat lämpenevät toimenpiteille - 13.12.2007
Valtioiden virallisten puheiden kimara alkoi Balilla keskiviikkona. Ministerien puheista kuunnellaan tarkkaan sitä, mitä sanotaan, mutta myös sitä, mikä jätetään sanomatta. Sanamuodoista yritetään...
Tulevan ilmastoratkaisun tiekartta hyväksyttiin Balilla - 15.12.2007
YK:n ilmastokokous Balilla päättyi lauantaina iltapäivällä läpi yön jatkuneiden neuvottelujen jälkeen. Loppumetreillä yksi suurimmista kiistoista koski sitä, mitä Balin päätöksiin kirjattaisiin...
Balin tiekartan kolme elementtiä - 15.12.2007
Balin tiekartta, jonka pohjalta Kioton pöytäkirjan jatkosopimusta aletaan neuvotella, koostuu kolmesta elementistä: 1) Ilmastonmuutoksen puitesopimuksen alla käyty, Montrealista (2005) alkanut...
Valtaosa valmis energian hinnannostoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 25.12.2007
Valtaosa maailman ihmisistä on valmiita energian hintojen korotukseen, jos sillä voidaan edistää ilmastonmuutosen torjuntaa BBC:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan. Maailmanlaajuista kyselyä varten...