Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Blogikirjoitukset vuodelta 2005
Auringon vaikutus ilmastonmuutokseen - 1.1.2005
Auringon säteilyn osuus on otettu voimakkaasti esille keskusteluissa ilmastonmuutoksen syistä. Jotkut vähättelevät ihmisen toiminnan osuutta ja ovat sitä mieltä, että vain aurinko tai kosminen...
Euroopan unionin päästökauppa alkoi - 10.1.2005
Kasvihuonepäästöoikeuksien osto ja myynti käynnistyi tammikuun alussa, kun Euroopan unionin päästökauppalaki astui voimaan. EU:n päästökauppajärjestelmä on maailman ensimmäinen ja siihen kuuluu...
Uusiutuvalla energialla toimiva ABC-liikennemyymälä Viitasaarelle - 17.1.2005
Viitasaarelle on avattu 97-prosenttisesti uusiutuvalla energialla toimiva ABC-myymälä. Hankkeeseen alueosuuskunta Keskimaa Oskin kanssa osallistuivat Jyväskylän yliopisto, Viitasaaren kaupunki ja...
Ilmastonmuutos pahentanut kuivuutta 1970-luvulta alkaen - 24.1.2005
Maailman kuivuudesta kärsivä alue on yhdysvaltalaisen National Center for Atmospheric Research (NCAR) -laitoksen tutkimuksen mukaan kaksinkertaistunut kolmena viime vuosikymmenenä. Kun 1970-luvun...
Ilmastonmuutos ja riskienhallinta - 1.2.2005
Yhteiskunnan suhtautuminen riskeihin on muuttunut ja kansalaisten tiukentuneet vaatimukset asettavat suuria haasteita riskienhallinnalle. Nämä ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat...
Tutkimus: Ilmaston lämpenemisessä huomattavia epävarmuuksia - 8.2.2005
Maailman suurin ilmastomallinnushanke osoittaa, että ilmasto voi reagoida hiilidioksidipitoisuuden nousuun herkemmin kuin Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on arvioinut. IPCC:n mukaan...
Ilmastonmuutosta hillitsevä Kioton pöytäkirja voimaan - 16.2.2005
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävä Kioton pöytäkirja on tullut voimaan. Pöytäkirjan, jonka tarkoitus on leikata teollisuusmaiden päästöjä 5,2 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna, on...
EU ei vielä aseta vuoden 2012 jälkeisiä päästötavoitteita - 27.2.2005
Euroopan unioni ei aseta vielä päästötavoitteita vuoden 2012 eli Kioton pöytäkirjan ensimmäisen tavoitekauden jälkeiselle ajalle. Euroopan komission julkaiseman strategiapaperin mukaan tavoitteita ei...
Hiilen erottaminen ja talteenotto – päästövähennyksiä vai ongelman kieltämistä? - 1.3.2005
Kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet teollisesta vallankumouksesta lähtien ja siten aiheuttaneet maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Hiilidioksidin pitoisuudet ovat 36 % korkeammalla kuin...
Kasvihuonekaasut lämmittävät myös meriä - 28.3.2005
Merien lämpeneminen 40 viime vuoden aikana on yhteydessä kasvihuonekaasupäästöihin. Tieto perustuu amerikkalaiseen tutkimukseen, jonka tulokset julkistettiin American Association for the Advancement...
Hiilen erottamisen ja talteenoton haasteet ja mahdollisuudet - 1.4.2005
Ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on monitahoinen haaste, joka vaatii useita eri ratkaisuja: energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvia energioita ja hiilen...
Ilmastonmuutos näkyy pohjoisen järvissä - 7.4.2005
Arktisen alueen järvien ekosysteemeissä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen 150 vuoden aikana. Kanadalaisten tutkijoiden mukaan järvien pohjakerroksista saadut tulokset osoittavat, että...
Uusiutuvan energian markkinat kasvavat voimakkaasti - 27.4.2005
Aurinko- ja polttokennojen sekä tuulivoiman markkinat kasvavat vuoteen 2014 mennessä 16 miljardista 100 miljardiin dollariin, ennustaa energia-alan tutkimusta tekevä Clean Edge. Yrityksen vuosittain...
Itä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue - 1.5.2005
Vuonna 1992 Itä-Suomessa todettiin, että kolmanneksella alueen puusta ei ole käyttöä. Puun käyttö ei ollut kasvanut 1960-luvulta, vaikka metsien tuottokyky oli kohonnut 60 %. Silloin päätettiin...
Päästövähennysten kustannukset Yhdysvalloissa odotettua alhaisemmat - 9.5.2005
Yhdysvaltalaisen EIA:n (Energy Information Administration) mukaan maan kasvihuonekaasujen vähentäminen maksaisi aiemmin oletettua vähemmän. EIA analysoi osaa kansallisen energiapoliittisen komission...
Amerikkalaiset osakkeenomistajat vaativat ilmastotekoja - 13.5.2005
Yhdysvalloissa osakeyhtiöt ovat saaneet ennätysmäärän ilmastonmuutokseen liittyviä osakkeenomistajien ponsilauselmia vuonna 2005. Tieto perustuu liike-elämän läpinäkyvyyttä ja ympäristöasioita ajavan...
Ympäristömerkityn sähkön myynti Suomessa nelinkertaistui - 18.5.2005
Ympäristömerkityn sähkön myynti Suomessa on noussut lähes 430 gigawattituntiin, kun se vuonna 2002 oli 118 ja vuonna 2003 86 gigawattituntia. Suomen luonnonsuojeluliiton huhtikuussa valmistuneen...
Ilmastonmuutos oletettua vakavampi uhka ruuantuotannolle - 28.5.2005
Ilmastonmuutoksen vaikutus maailmanlaajuiseen viljelyskasvien tuotantoon on suurempi kuin aiemmin on ennustettu, tutkijat totesivat huhtikuun lopulla Lontoossa järjestetyssä, kaksipäiväisessä Food...
Ruoka ja ilmastonmuutos - 1.6.2005
Ruoka aiheuttaa merkittävän osan ihmisen ilmastoa kuormittavista päästöistä. Suomessa maatalouden osuus on tällä hetkellä noin 9 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Globaalisti osuus on noin 15...
Tutkimus: Lentoliikenteen kasvu uhkaa EU:n päästövähennyksiä - 15.6.2005
Brittiläisen Tyndall Centre for Climate Researchin tutkimuksen mukaan lentoliikenteen päästöjen kasvu kumoaa kaikilla muilla sektoreilla tehtyjen vähennysten vaikutuksen Euroopassa, jos asiaan ei...
Ilmastonmuutos uhkaa tulevia marjasatoja - 28.6.2005
Ilmaston lämpeneminen voi Oulun yliopiston biologian laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan uhata tulevaisuuden marjasatoja. Tutkimuksessa opiskelijaryhmä tarkasteli mustikan ja puolukan kukintojen...
Aerosolipitoisuuksien lasku kiihdyttää ilmastonmuutosta huomattavasti - 5.7.2005
Aerosolit eli ilmakehässä leijuvat hiukkaset ovat Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan hidastaneet ilmaston lämpenemistä huomattavasti. Tällöin kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus voi olla...
Ilmaston lämpeneminen saa Afrikan hiekkadyynit liikkeelle - 18.7.2005
Oxfordin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikassa sijaitsevan Kalaharin aavikon hiekkadyyneihin. Dyynien liikkuminen voi vaarantaa suuria alueita nykyään...
Energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla hiilidioksidipäästöt laskuun - 1.8.2005
Tarvitsemme energiaa työssämme ja vapaa-aikanamme. Energian säästäminen ja mahdollisimman tehokas käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuottavuudesta ja mukavuudesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä....
Yhdysvallat sopi ilmastoyhteistyöstä Aasian-Tyynenmeren valtioiden kanssa - 8.8.2005
Yhdysvallat ja viisi Aasian-Tyynenmeren valtiota ilmoittivat heinäkuun lopussa aloittavansa teknologiayhteistyön ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Salassa neuvotellussa sopimuksessa ovat mukana USA:n...
Siperian ikirouta alkanut sulaa - 16.8.2005
Tiedelehti New Scientistissä julkaistun artikkelin mukaan maailman suurin turvesuo on alkanut sulaa Länsi-Siperiassa. Havainnon tehneet Oxfordin ja Tomskin yliopistojen tutkijat pitävät miljoonan...
Yhdysvalloissa päästösitoumuksia osavaltiotasolla - 31.8.2005
Yhdeksän koillista Yhdysvaltain osavaltiota työstää parhaillaan yhteistä suunnitelmaa energiantuotannon sitoviksi päästötavoitteiksi. Suunnitelmassa päästöoikeuksien määrä rajataan tietylle tasolle...
Uusiutuva energia Euroopassa - 1.9.2005
Uusiutuva energia on kaikkein voimakkaimmin kasvava energiantuotannon muoto Länsi-Euroopassa. Viime vuosina tuuli- ja aurinkovoiman, biokaasun ja muiden uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on...
Uusiutuva energia kiinnostaa energiayhtiöitä Saksassa - 8.9.2005
Kallistuva öljy ja hiilidioksidipäästöjen leikkausvaatimukset ovat aiheuttaneet Saksassa uusiutuvan energian investointiaallon. Viime kuukausien aikana maassa on nähty isoja investointeja, joista voi...
Sään ääri-ilmiöt yleistymässä Euroopassa ja Suomessa - 14.9.2005
Tutkijoiden mukaan Euroopassa viime vuosina suuria vahinkoja aiheuttaneet sääilmiöt ovat merkki ilmastonmuutoksesta. Keski-Euroopan suurtulvat ja Välimeren aluetta riivannut kuivuus ovat esimerkkejä...
Teknologiaan paljon huomiota kansainvälisessä ilmastopolitiikassa - 1.10.2005
Yhdysvallat ja Aasian-Tyynenmeren valtiot Australia, Japani, Korea, Intia ja Kiina antoivat hei-näkuussa julkilausuman kumppanuudesta, jolla edistetään ilmastonmuutokseen vastaavan tekno-logian...
EU ja Kiina teknologiayhteistyöhön - 3.10.2005
Euroopan unioni on sopinut antavansa Kiinalle tarvittavan teknologian uudenlaista puhtaampaa hiilivoimalaa varten. Ilmastomuutoksen torjumiseksi suunniteltu voimala käyttää teknologiaa, joka...
Vuoden 2003 helleaalto lisäsi luonnollisia hiilidioksidipäästöjä - 12.10.2005
Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan vuoden 2003 helleaalto pienensi Euroopan hiilinieluja. Ilmiö on ainutkertainen ainakin sataan viime vuoteen. Jos tällaiset ääri-ilmiöt lisääntyvät...
Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015 - 1.11.2005
Uusien arvioiden tekeminen uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista Suomessa on ajankohtaista, koska toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina. Uusiutuvien...
EU luonnostelee vuoden 2012 jälkeistä ilmastopolitiikkaa - 3.11.2005
Euroopan unionin ympäristöministerit ovat esittäneet Luxemburgin-kokouksessaan kaikille maailman maille suunnatun vetoomuksen maailmanlaajuisen, vuoden 2012 jälkeisen ilmastosopimuksen puolesta....
Amazon kuivuu metsien hävittämisestä ja ilmastonmuutoksesta - 11.11.2005
Greenpeacen tutkijoiden ja biosfäärissä ja ilmakehässä tehtyjen laajojen kokeiden mukaan Amazonin sademetsiin vaikuttava valtava kuivuus on osa noidankehää, johon vaikuttavat maailmanlaajuinen...
Montrealissa muokataan lähtökohdat tuleville neuvotteluille - 25.11.2005
Kioton pöytäkirjan historiallinen ensimmäinen ja YK:n ilmastosopimuksen 11. osapuolikokous järjestetään 28.11.-9.12. Montrealissa Kanadassa. Kokouksessa aloitetaan neuvottelut päästövähennyksistä...
Montrealin ilmastokokouksessa muokataan lähtökohdat tuleville neuvotteluille - 25.11.2005
Kioton pöytäkirjan historiallinen ensimmäinen ja YK:n ilmastosopimuksen 11. osapuolikokous järjestetään 28.11.-9.12. Montrealissa Kanadassa. Kokouksessa aloitetaan neuvottelut päästövähennyksistä...
Hiilen erottaminen ja varastointi - 1.12.2005
Fossiilisten polttoaineiden tuottajat toivovat voivansa vähentää tuotteidensa ilmastovaikutuksia erottamalla suuren osan polttoaineiden hiilestä joko ennen polttoa tai polton jälkeen savukaasuista ja...
Hallituksen energia- ja ilmastostrategia - 1.12.2005
Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvan lämpötilan...
Heräämistä odotellessa - 1.12.2005
Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää maailman keskilämpötilan nousun rajoittamista kahta astetta pienemmäksi. Tämä vaatii dramaattisia päästövähennyksiä, jotka eivät ole...
Kioton pöytäkirjan jatko paras tae myös hiilimarkkinoiden toiminnalle - 6.12.2005
Montrealin ilmastoneuvottelujen tärkein keskustelunaihe on vuoden 2012 jälkeiset sitoumukset. Tämä on jo neljäs osapuolikonferenssi, jossa samasta aiheesta väännetään kättä. Päätöksillä alkaa nyt...
Kiinassa mittava tuulivoimapotentiaali - 6.12.2005
Tuuli on yksi Kiinan rikkaimmista energiaresursseista ja tuulivoiman tuotanto kasvaa voimakkaasti maassa. Greenpeacen, Stanfordin yliopiston ja YK:n ympäristöohjelman UNEPin raportissa Guangdongin...
Ministerit saapuivat Montrealiin - 7.12.2005
Montrealin ilmastokokous siirtyi tänään ratkaisevaan vaiheeseen, kun ministerit aloittivat korkean tason neuvottelut. Edellisten puolentoista viikon aikana on käsitelty teknisiä asioita pois alta ja...
Ilmastojuna nytkähti eteenpäin - 10.12.2005
YK:n ilmastokokous Montrealissa pääsi lopulta sopuun jäljelle jääneistä kiistakysymyksistä myöhään lauantaina aamuyöllä Kanadan aikaa. Monista aiemmista ilmastokokouksista poiketen tällä kertaa iso...
Pohjois-Atlantin merivirta heikentynyt jo 30 prosenttia - 14.12.2005
Englantilainen tutkimusryhmä on hiljattain julkaissut Nature-lehdessä tutkimuksen, jonka mukaan osat Atlantin merivirrasta ovat heikentyneet jo 30 prosentilla. Ilmastonmuutoksen on jo aiemmin arveltu...
Hiilen talteenotto ja varastointi onnistui Kanadassa - 30.12.2005
Kanadassa on onnistuttu pumppaamaan viisi miljoonaa tonnia hiilidioksidia suoraan öljynporauskenttään. Hiilidioksidi otettiin talteen Great Plains Synfuelsin hiilitehtaalta Beulahista, North Dakotan...