Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Aihe: puheenvuorot
Ilmastonmuutos edessä - miten käy sähköverkoille? - 1.3.2006
”Tuhansia kotitalouksia ilman sähköä voimakkaan talvimyrskyn seurauksena” ”Tykkylumi kaataa runsain määrin puita sähkölinjojen päälle” Viime kuukausina mediassa on ollut runsaasti...
Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä - 1.2.2006
Munich Re -jälleenvakuutusyhtiön tutkijat ovat seuranneet äärimmäisiä sääilmiöitä 30 vuoden ajan, ja nykyisin näissä tehtävissä työskentelee jo 25 ihmistä. Viime vuosina todistusaineisto...
Vuosi EU:n päästökauppaa - 1.1.2006
EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. Vaikka päästökauppamarkkinoilla toimivat yritykset olivatkin käyneet kauppaa jo vuoden 2003 helmikuusta lähtien, merkitsi vuoden 2005 alku...
Hallituksen energia- ja ilmastostrategia - 1.12.2005
Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvan lämpötilan...
Heräämistä odotellessa - 1.12.2005
Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää maailman keskilämpötilan nousun rajoittamista kahta astetta pienemmäksi. Tämä vaatii dramaattisia päästövähennyksiä, jotka eivät ole...
Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015 - 1.11.2005
Uusien arvioiden tekeminen uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista Suomessa on ajankohtaista, koska toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina. Uusiutuvien...
Teknologiaan paljon huomiota kansainvälisessä ilmastopolitiikassa - 1.10.2005
Yhdysvallat ja Aasian-Tyynenmeren valtiot Australia, Japani, Korea, Intia ja Kiina antoivat hei-näkuussa julkilausuman kumppanuudesta, jolla edistetään ilmastonmuutokseen vastaavan tekno-logian...
Uusiutuva energia Euroopassa - 1.9.2005
Uusiutuva energia on kaikkein voimakkaimmin kasvava energiantuotannon muoto Länsi-Euroopassa. Viime vuosina tuuli- ja aurinkovoiman, biokaasun ja muiden uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on...
Energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla hiilidioksidipäästöt laskuun - 1.8.2005
Tarvitsemme energiaa työssämme ja vapaa-aikanamme. Energian säästäminen ja mahdollisimman tehokas käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuottavuudesta ja mukavuudesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä....
Ruoka ja ilmastonmuutos - 1.6.2005
Ruoka aiheuttaa merkittävän osan ihmisen ilmastoa kuormittavista päästöistä. Suomessa maatalouden osuus on tällä hetkellä noin 9 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Globaalisti osuus on noin 15...
Itä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue - 1.5.2005
Vuonna 1992 Itä-Suomessa todettiin, että kolmanneksella alueen puusta ei ole käyttöä. Puun käyttö ei ollut kasvanut 1960-luvulta, vaikka metsien tuottokyky oli kohonnut 60 %. Silloin päätettiin...
Hiilen erottamisen ja talteenoton haasteet ja mahdollisuudet - 1.4.2005
Ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on monitahoinen haaste, joka vaatii useita eri ratkaisuja: energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvia energioita ja hiilen...
Hiilen erottaminen ja talteenotto – päästövähennyksiä vai ongelman kieltämistä? - 1.3.2005
Kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet teollisesta vallankumouksesta lähtien ja siten aiheuttaneet maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Hiilidioksidin pitoisuudet ovat 36 % korkeammalla kuin...
Ilmastonmuutos ja riskienhallinta - 1.2.2005
Yhteiskunnan suhtautuminen riskeihin on muuttunut ja kansalaisten tiukentuneet vaatimukset asettavat suuria haasteita riskienhallinnalle. Nämä ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat...
Auringon vaikutus ilmastonmuutokseen - 1.1.2005
Auringon säteilyn osuus on otettu voimakkaasti esille keskusteluissa ilmastonmuutoksen syistä. Jotkut vähättelevät ihmisen toiminnan osuutta ja ovat sitä mieltä, että vain aurinko tai kosminen...
Kioton pöytäkirjan ratifiointi ja Venäjän ilmastopolitiikka - 1.12.2004
Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan pääasiassa poliittisista, ei taloudellisista tai ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan liittyvistä syistä. Ratifiointi on lisännyt Venäjän arvovaltaa...
Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen hydrologiaan - 1.11.2004
Vesitilanne vaihtelee luonnostaan paljon. Pitkistä hydrologisista havaintosarjoista näkyy myös satunnaista jaksollista vaihtelua. 2000-luvun alussa Suomessa sattui erittäin kuivia vuosia vesipulineen...
Ilmastonmuutos ja päästökauppa avaavat mahdollisuuksia liiketoimintaan Itä-Euroopassa - 1.10.2004
Euroopassa ilmastonmuutoksen torjuminen otetaan vakavasti ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Länsieurooppalaiset teollisuuslaitokset joutuvat entisestään vähentämään päästöjään tai turvautumaan...
Lahdessa teollisuuden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt laskussa - 1.9.2004
Lahden kaupungin strategiat painottavat ympäristöasioiden merkitystä ja kaupungin tavoitteellista toimintaa ympäristöasioissa. Kaupungin ympäristöjärjestelmän mukainen systemaattinen tarkastelu...
Kuopiossa ymmärretty energiantuotannon keskeinen rooli päästövähennyksissä - 1.9.2004
Suomen kunnissa on lähdetty vastaamaan kansalliseen ilmastostrategiaan ja yleensä ilmastonmuutoksen hillintään aktiivisesti. Suomen kuntaliiton vuonna 1997 käynnistämä kuntien ilmastonsuojelukampanja...

Sivut