Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Aihe: puheenvuorot
Ilmastonmuutoksen terveysuhat meillä ja muualla - 1.8.2004
Vaikka kuinka yrittää etsiä, ei Suomesta tunnu löytyvän ensimmäistäkään tutkimusta siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten terveyteen. Asiasta ei löydy tietoa sosiaali- ja...
On luotava katse taivaaseen ja toimittava - 1.7.2004
Siihen on totuttu, että kirkonmies luo katseensa taivaaseen. Kasvava joukko kirkonmiehiä ja -naisia katsoo kuitenkin taivaalle myös uusin silmin, huolissaan. Ilmastonmuutos hälyttää. Lämpenevä...
Mikseivät hyvät uutiset ylitä uutiskynnystä? - 1.5.2004
Bonnissa järjestetään kesäkuun alussa ministeritason huippukokous uusiutuvan energian käytön lisäämisestä. Kyseessä on liittokansleri Gerhard Schröderin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa...
Ilmastonmuutos pahentaa otsonikatoa - 1.5.2004
Ihmiskunnan päästöt ovat aiheuttanet kaksi maailmanlaajuista ympäristöongelmaa: ilmastonmuutoksen ja otsonikadon. Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä on nostanut maanpintatason...
Havaitut ilmaston muutokset apuna tuleviin muutoksiin varauduttaessa - 1.4.2004
Tiedeyhteisön tutkimustulokset todistavat, että ihmiskunnan kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt ovat käynnistäneet maapallonlaajuisen ilmastonmuutoksen. Tuulet eivät tunne valtioiden rajoja, niinpä...
Ilmastonsuojelu kiinnostaa kuntia - 1.3.2004
Kunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden peruspalveluista, joita ovat esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto. Palveluja ei voi tuottaa ilman energiaa – valoa, lämpöä tai...
EU:n päästökaupan perusteet - 1.2.2004
Lokakuussa 2001 EY:n komissio antoi ehdotuksensa direktiiviksi, joka koskee EU:n sisäistä, yritysten välistä kasvihuonekaasuilla käytävää kauppaa. Direktiivin tarkoituksena on saada EU:n jäsenmaat...
Päästökaupan kansantaloudellisista vaikutuksista - 1.2.2004
EY:n päästökauppadirektiivi astui voimaan lokakuussa 2003. Kaupan tulisi alkaa yhteisössä vuoden 2005 alussa. Päästökauppa lisäisi periaatteessa ilmastopoliittisen ohjauksen kustannustehokkuutta,...
Päästöjä vähennetään siellä missä se on halvinta - 1.2.2004
Ilmastokeskustelu Suomessa näyttää menneen pahasti raiteiltaan sen jälkeen, kun joulukuussa ensin suuresti otsikoitiin, että Venäjä jää Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle, ja pian kauppa- ja...
Ilmastonmuutos ja linnut - 1.1.2004
Ilmaston muutokset vaikuttavat lintuihin sekä suoraan että välillisesti eliöyhteisön muiden osakkaiden kautta. Suomalaiset muuttolinnut elävät sekä pesimä- että talvialueellaan neljä viisi kuukautta...
Kulttuurien lämpeneminen - 1.12.2003
Snowchange-hanke ja yhteisöpohjainen ilmastotutkimus Ilmastonmuutos ravistelee ihmisyhteisöjä. Suuri osa ilmastomuutostutkimuksesta on silti luonnontieteellistä. Yhteiskuntapoliittiset toimet...
Palvelumarkkinoiden liberalisointi: uhka ilmastolle? - 1.11.2003
Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa neuvotellaan parhaillaan uudelleen palvelukaupan avaamista koskevasta GATS-sopimuksesta. Palvelut ovat merkittävä osa kansainvälistä taloutta ja kytkeytyvät lähes...
Ilmastonmuutoksen sietämätön keveys - 1.10.2003
Aurinko lämmittää ihoa, melkein tekisi mieli nukahtaa riippumattoon. Tunne syntisen hyvästä olosta tulee todeksi, kun tutkailen kansainvälisen raportin kasvihuonekaasupäästöjen nousevaa käyrää...

Sivut