Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Aihe: puheenvuorot
Miksi uusiutuvalla energialla ei ole kotimarkkinoita? - 1.7.2007
Ilmastopolitiikasta puhuttaessa on vaikea ohittaa energian tuotantoa eli energiateollisuutta. Tämä eritoten nykyiselle elämäntyylillemme yksi tärkeimmistä – ellei peräti tärkein – teollisuuden muoto...
Päästöjen kompensoinnin takana on muutos arvoissa - 1.6.2007
Vapaaehtoisia toimia hiilidioksidipäästöjen neutralisoimiseksi on kritisoitu lähinnä seuraavilla perusteilla: i) kansainväliset offset-projektit ovat usein tehottomia. Rahat päätyvät hallintoon ja...
Ilmastonmuutos lisää tulvia ja kuivia kausia Suomessa - 1.5.2007
Tulvat ja kuivat kaudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa.  Etelä-Suomessa lumipeite ja lumitulvat vähenevät. Kesän voimistuvat rankkasadetulvat uhkaavat  taajamia ja pienehköjä...
Suomi kokeili lentomatkojen neutralointia EU-puheenjohtajakaudella - 1.4.2007
'Think thankien' agendoille ja muutamien lehtien palstoille on noussut ajatus henkilökohtaisesta päästökauppajärjestelmästä keinona motivoida ihmisiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Jos nämä...
Voiko päästöjen kompensoinnilla pelastaa ilmaston? - 1.4.2007
Kuluttajille on tarjolla monia mahdollisuuksia hyvittää ilmastolle aiheuttamiaan haittoja. Päästöjen hyvittäminen tai päästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että aiheutettujen päästöjen vastineeksi...
Ilmastomarttojen opetuksia ilmastotiedotukselle - 1.3.2007
Kuinka ihmisten käytäntöjen muuttumista voitaisiin nopeuttaa, jotta ilmastomuutosta pystyttäisiin hillitsemään ajoissa? Taloudellisten ja hallinnollisten keinojen käyttämisen lisäksi tarvitaan...
Vasemmistoliiton tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 1.2.2007
Vasemmistoliiton mukaan ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää maailmanlaajuista säätelyä ja sopimista. Jokaisen on myös yksilönä tehtävä luonnon ja ympäristön kannalta oikeita valintoja. Suomen on...
Suomi tarvitsee vihreää energiaa - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on noussut koko ihmiskunnan yhteiseksi haasteeksi. Keskustan mielestä ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen on tulevan vaalikauden tärkein ympäristöpoliittinen tavoite...
Rkp tukee EU:n asettamia päästörajoituksia - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on vakavasti otettava ympäristöongelma, jota on hillittävä vähentämällä energiantuotannosta, teollisuudesta, liikenteestä ja muusta ihmisen toiminnasta johtuvia hiilidioksidi- ja muita...
Vihreän liiton tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka koko ihmiskunnalle, eikä sen torjumista voida viivyttää enää hetkeäkään. Ilmastopolitiikan lähtökohdaksi on otettava lämpenemisen pysäyttäminen +2 asteeseen....
Vastuuta ilmastosta ei voi ulkoistaa - 1.2.2007
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä maailmanlaajuisia uhkia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Sillä on välittömät ja välilliset vaikutuksensa luonnonympäristön lisäksi talouspolitiikkaan,...
Maailma 28. tammikuuta jälkeen? - 1.1.2007
Nyt se on tapahtunut. Ilmastonmuutoksesta on tullut valtavirran asia. Viime vuonna maailmalla ja Suomessa sunnuntaina 28. tammikuuta. Se on kaikkien hyväksymä. Ykkösprioriteetti. Asia, josta on...
Liikennejärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan painavia päätöksiä - 1.12.2006
Liikennejärjestelmien kehittämisellä on merkittävä vaikutus siihen, millaisia liikennepalveluja on saatavissa ja mihin hintaan. Kehittämisellä vaikutetaan siihen, miten toimintamme ja elämänlaatumme...
Huomio pääkaupunkiseudun energiankulutukseen - 1.11.2006
Pääkaupunkiseutu, maamme ainoa metropolialue, on valtakunnan mittakaavassa suuri kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Lähes miljoonan asukkaan elämä: asuminen, liikkuminen, toimeentulon hankkiminen...
Ilmastonmuutos iskee pahimmin maailman köyhiin - 1.9.2006
Hirmumyrskyjä, rankkasateita, tulvia, kuivuutta. Viime vuosina olemme nähneet yhä useampia ja yhä kovempia luonnonkatastrofeja. Tutkijat ovat arvioineet, että lisääntyneiden sään ääri-ilmiöiden...
Kehitysmaat ja vuoden 2012 jälkeinen ilmastosopimus - 1.8.2006
Kioton pöytäkirjan tultua voimaan ilmastopolitiikan suuntaviivat ovat melko selvät vuoteen 2012 saakka, joten nyt on syytä pohtia, miten siitä jatketaan. Neuvottelijat erityisesti kehitysmaissa eivät...
Ruokavalinnat, ympäristö ja ilmastonmuutos - 1.7.2006
Jokainen voi vaikuttaa ympäristön tilaan valinnoillaan. Yksi iso valinta on ruokavalio. Ekokuluttajan perussäännöt ovat: suosi kasvikunnan tuotteita, luomua ja lähiruokaa. Nämä samat säännöt pätevät...
Lentomatkustaminen ja ilmastonmuutos - matkailualan kuuma peruna - 1.6.2006
Usein siteeratun väittämän mukaan matkailu on maailman nopeimmin kasvava teollisuuden ala. YK:n turismijärjestö UN-WTO:n mukaan matkailu kasvoikin merkittävästi vuosina 1991–2002, kun kansainväliset...
Ilmastonmuutos ja aavikoituminen - 1.5.2006
Ilmastonmuutoksen pahentama aavikoituminen on erittäin huolestuttava ilmiö, joka uhkaa vaikeuttaa entisestään kuivilla alueilla elävien ihmisten toimeentuloa. Aavikoitumisella tarkoitetaan YK:n...
Kansalaiskampanja korostaa yksilön vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnässä - 1.4.2006
Omien elämäntapojen muuttaminen vaatii meiltä kaikilta paljon. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhkan tunnustaminen ja merkityksen ymmärtäminen ovat edellytys oman itsen motivoimiselle. Omien...

Sivut