Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Aihe: puheenvuorot
Jääkö monimuotoisuus ilmastonmuutoksen torjunnan jalkoihin? - 1.11.2008
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat keskeisimmät keinomme välttää ilmastonmuutoksen haitalliset seuraukset. Torjunnalla tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä esim....
Ekotukitoiminnalla työpaikan ekoarkeen - 1.10.2008
Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin toimintamalli, jossa työyksiköihin nimetyt ekotukihenkilöt toimivat ympäristötyön edistäjinä. Ekotukihenkilöverkoston luominen aloitettiin vuonna 2006....
Kuopion kaupungin ilmastotyö strategiasta konkretiaan - 1.10.2008
Kuopiossa kasvihuonekaasupäästöjen paikallinen rajoittamistarve kirjattiin kunnan ympäristöohjelmaan jo 1990-luvun puolivälissä ja Kuopion ensimmäinen energia- ja kasvihuonekaasupäästötase laskettiin...
Tarina Euroopan vihreimmästä kaupungista - Växjöstä - 1.9.2008
Växjössä vallitsee ympäristökysymyksissä poliittinen yksimielisyys ja 90-luvulta alkanut voimakas poliittinen kiinnostus on asettanut ympäristökysymykset päätöksenteon keskiöön. Växjö on saanut...
Kohti hiilineutraalia kuntaa - 1.8.2008
Jotakin konkreettista pitäisi alkaa tapahtua, jotta Suomi onnistuu täyttämään EU:n sopimat nykyiset ja mahdollisesti lähivuosina tiukentuvat kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet. Asenteet alkavat...
Ilmastoepäoikeudenmukaisuus kolkuttaa kristityn omaatuntoa - 1.7.2008
Ilmastonmuutos on paitsi ympäristöongelma, myös vakava ihmisoikeuskysymys. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat rajuimpia siellä, missä ihmisten toimeentulo on ennestäänkin haavoittuvinta. Miljoonat...
Ilmastonmuutos ja ruokavalinnat - 1.5.2008
Kasvihuonekaasujen aiheutuminen kytketään usein tuotantoon, ja useimmiten teolliseen tuotantoon. Viime kädessä lähes kaikki tuotanto riippuu kuitenkin kulutuksesta. Ruokailu on asumisen ja...
Ilmastopolitiikka ja Yhdysvaltain presidentivaalit - 1.4.2008
Yhdysvaltoja kahdeksan viime vuotta johtanut presidentti Bushin hallinto ei ole osoittanut juurikaan kiinnostusta kansainvälistä tai kotimaista ilmastopolitiikkaa kohtaan. Kansainvälinen yhteisö...
Liikenteen polttoaineeksi tarvitaan monipuolisia ratkaisuja - 1.3.2008
Meillä kaikilla – niin yksittäisillä kansalaisilla, yrityksillä kuin valtioillakin – on käsissämme valtava energiahaaste. Energian tarve kasvaa arviolta 50 % seuraavien 25 vuoden kuluessa. Samaan...
Liikenteen polttoaineen kulutuksen kasvu täytyy taittaa - 1.3.2008
On hyvin todennäköistä, että öljyn tuotanto ei pysty seuraamaan kulutusta seuraavien 10-15 vuoden aikana. Fossiilista öljyä korvaaville polttoaineille syntyy erittäin voimakas kysyntä....
Energian säästö rakennuksissa - 1.2.2008
EU komission energia- ja ilmastopaketti asettaa Suomelle entistä tiukemmat päästötavoitteet, ja tämä on vasta alkua. Tehokkain tapa edetä tavoitteisiin on säästää rakennuksissa käytettävää energiaa,...
Päästöjen vähentäminen liikennesektorilla - 1.2.2008
Komission tuore ilmastonmuutosta hillitsevä toimenpidepaketti tuo liikennesektorille melkoisia haasteita tulevina vuosikymmeninä. Liikenteen energiankulutus ja samalla hiilidioksidipäästöt ovat 1990-...
Kioton pöytäkirjan joustomekanismien käyttö Suomessa - 1.2.2008
Komission ehdotus energia- ja ilmastopaketiksi merkitsee päästökauppasektorin ja ei-päästökauppasektorin päästötaseiden tarkastelun erottamista jatkossa entistä selvemmin toisistaan....
Hiilen talteenotto ja varastointi Suomessa - 1.2.2008
Fortumin mielestä Suomen kannattaa olla mukana kehittämässä hiilen talteenottoa ja varastointia (Carbon capture and storage, CCS), koska sillä on edellytyksiä tulla merkittäväksi teknologiaksi...
Suosademetsät ovat globaali ilmastokysymys - 1.1.2008
Tropiikin suosademetsät ovat saaneet osakseen huomiota viimeisen parin vuoden aikana ilmastokeskusteluissa. Silti niiden merkitys ilmastonmuutoksen kannalta on edelleen liian heikosti tunnettu. Tämä...
Suomalaisen tuulivoiman yhteiskunnallisia kompastuskiviä - 1.12.2007
EU:n kiristyvät tavoitteet uusiutuvan energian suhteen suunnitellaan toteutettavaksi koko unionin osalta melko suuressa määrin tuulivoiman avulla. Tuulivoimaa oli vuoden 2006 lopussa lähes kaikissa...
Työn tulevaisuus on vihreä - 1.11.2007
Työn tulevaisuudesta on tehty erilaisia skenaarioita kymmenittäin pelkästään 2000-luvun aikana. Useimmat näistä raporteista on tehty yksinomaan talouden, globalisaation ja teknologian kehityksen...
Vain yksi maapallo - 1.10.2007
Ilmastomuutos on osoittautumassa oman sukupolvemme ehkä suurimmaksi haasteeksi, jonka seuraukset ulottuvat läpi koko yhteiskunnan ja pitkälle tulevaisuuteen. Huoli muutoksen vaikutuksista ympäristöön...
Tuulivoima on Suomen tulevaisuuden energiaratkaisun tärkein osa - 1.9.2007
Otsikon väite on rohkea ja provosoiva. Tässä kirjoituksessa pyrin perustelemaan väitteen kommentoimalla myyttejä joita tuulivoimasta on levitetty. Väitteen pääperusteena on toisaalta tuulivoiman...
Kohti Balia, kohti Kioton jälkeistä sopimusta? - 1.8.2007
Toiveiden vuoden 2012 jälkeisestä ilmastosopimuksesta on tulkittu jälleen hiukan lisääntyneen. Keskeisten teollisuusmaiden G8-ryhmä sai kesäkuussa pidetyssä huippukokouksessaan myös Yhdysvallat...

Sivut