Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Aihe: puheenvuorot
Sosialidemokraattinen Puolue: Ilmastomuutos kuriin oikeudenmukaisesti - 1.4.2011
SDP on haluaa säätää ilmastolain. Asia on tärkeä ja ilmastolaki on hyvä keino edetä kohti päästövähennystavoitteita.  Ilmastomuutoksen torjuminen on paitsi haaste, myös iso mahdollisuus. Viisaasti...
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa: Oikeudenmukaisuutta ilmastopolitiikkaan - 1.3.2011
Suomen ilmastopolitiikka kaipaa juuri nyt ilmasto-oikeudenmukaisuutta: kehitysmaita ei saada kansainvälisiin neuvottelupöytiin, elleivät teollisuusmaat kanna vastuuta historiallisista päästöistään....
Polttava Kysymys: onko ilmastolaki seuraavassa hallitusohjelmassa? - 1.3.2011
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan maailman ilmastopäästöt on käännettävä laskuun vuoteen 2015 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa alle kahden asteen. Määräaika...
Suomen luonnonsuojeluliitto: Kohti kestävämpää Suomea! - 1.3.2011
Ympäristöjärjestöjen yhteinen tavoite ensi hallituskaudelle on selvä. Tavoitteena on oltava kestävämpi Suomi, jossa luonnonvarojen kulutus ei ylitä niiden määrää ja jossa hiilineutraalius toteutuu...
Kirkon Ulkomaanapu antaa äänensä globaalisti oikeudenmukaiselle Suomelle - 1.3.2011
Tulevat eduskuntavaalit tarjoavat Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden sitoutua vahvemmin vuosituhattavoitteisiin (MDG) ja tehdä politiikkaa, joka tukee globaalia vastuuta ja oikeudenmukaisuutta....
Greenpeace vaatii seuraavalta hallitukselta uusiutuvaa energiaa ja päästövähennyksiä - 1.3.2011
Ilmastopäästöjen vähentäminen ja ydinvoiman tekeminen tarpeettomaksi on mahdollista panostamalla uusiutuvan energiaan ja energiatehokkuuteen. Greenpeace vaatii, että periaatelupia uusien...
Naiset mukaan ilmastonsuojeluun: Cancúnin ilmastokokouksessa naisten osallistumisen vahvistamiselle laaja tuki - 1.1.2011
Miksi naisten panos on tärkeä IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat raskaimmin maailman köyhimmille alueille ja köyhimpään väestöön. 70 prosenttia...
Venäjä: Hyviä kansallisia toimenpiteitä, aliarvioitu uhka - 1.10.2009
Venäjän korkein johto ei vielä tunnista kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen itseisarvoa, vaikka asia onkin hiljalleen muuttumassa positiivisempaan suuntaan. He ovat nyt myöntäneet, että...
Lähi-itä tarvitsee yhtenäistä ilmastopolitiikkaa - 1.10.2009
Lähi-itä tulee olemaan yksi ilmastonmuutoksen kielteisten seurausten päänäyttämöistä. Alueen merkittävät öljymaat kuitenkin suhtautuvat kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin torjuvasti. Koska...
Kiina - vastuullinen kehitysmaa
 - 1.10.2009
Kiinan rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on erittäin tärkeä, mutta kahtiajakoinen. Toisaalta Kiinan noin 10 prosentin vuosittainen talouskasvu on johtanut mittaviin ympäristöongelmiin ja...
Britannian ilmastolaki – kuinka se tehtiin? - 1.9.2009
Britannian parlamentti hyväksyi loppuvuodesta 2008 uuden ilmastolain. Lakiehdotusta vastusti vain 3 parlamentin jäsentä ja sen puolesta äänesti yli 450 parlamentaarikkoa, muun muassa kaikkien kolmen...
Kahden asteen ilmastotavoite karkaamassa - 1.8.2009
Ihmiskunnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät maapallon ilmastoa. Euroopan unioni ja G8-maiden johtajat tavoittelevat lämpenemisen rajaamista enintään kahteen asteeseen. Mitä tämä kahden...
Ilmastonmuutos - Nyt! - 1.5.2009
Tiedeyhteisö hälyttää ilmastonmuutoksen hillinnän vaatiman ajan olevan loppumassa. Sitovia ja vaikuttavia päätöksiä on tehtävä heti ja niiden toteuttaminen on aloitettava välittömästi. Aikaa on...
Seuraavan europarlamenttikauden ilmastohaasteet - 1.5.2009
Ilmastonmuutoksen asettamat haasteet ovat meille kaikille yhteisiä ja ne on otettava vakavasti. Yleisesti voidaan todeta, että seurauksia lämpötilan noususta, vedentason, tuuliolosuhteiden tai...
Ilmastopoliittiset päätökset tehtävä seuraavan viiden vuoden sisällä - 1.5.2009
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin räiskyvien neuvottelujen jälkeen viime vuoden lopulla. Alkuperäisestä - jo sinällään kunnianhimottomasta - komission esityksestä ehdotus...
Euroopan ilmastopolitiikan polttavat kysymykset - 1.5.2009
Ilmastonmuutos on suurin uhka maailmalle sekä lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudelle. Tämä on keskeisin aikamme haaste, suurin ympäristöuhka ja suurimpia turvallisuhkia maailmassa. Enää ei ole...
Ilmastopolitiikan kohtalonhetki - 1.5.2009
Tämä vuosi on maapallon ilmaston tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Valokeilaan nousee Kööpenhaminan ilmastokokous joulukuussa 2009, jossa on välttämätöntä saada aikaan uusi ja maailmanlaajuisesti...
Nousevatko ilmastokysymykset Euroopan parlamenttivaaliteemaksi tänä keväänä? - 1.4.2009
Ehdokasasettelu Euroopan parlamenttivaaleihin on juuri päättynyt. Suomalaisia taistoon lähtee 241 ehdokasta edustaen niin eduskuntapuolueita kuin muitakin.  Kehys ry koordinoi...
Voidaanko ilmaston lämpeneminen pysäyttää hiilidioksidipäästöjä leikkaamatta? - 1.2.2009
Ihmistoiminnan synnyttämät hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat kuluvan vuosikymmenen  aikana kasvaneet nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kun poliittiset toimet päästöjen  rajoittamiseksi ovat...
Fossiilisia polttoaineita tuetaan Suomessa verovaroin - 1.1.2009
Liikenne on ainut sektori, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet EU15:ssä 1970-luvun lopulta alkaen, joten liikenne on tärkein ilmastopoliittisia toimenpiteitä kaipaava sektori. Liikenteen...

Sivut